Simpack 2023

 

Linea di prodotti:

 • Simpack Pre
 • Simpack Post
 • Simpack Solver
 • Simpack Wizard
 • Circa 40 componenti aggiuntivi Simpack Pre per applicazioni specifiche, ad esempio:
  • Simpack Automotive
  • Simpack Rail
  • Simpack Flex Modal (integrazione di corpi flessibili)
  • Simpack Gear Pair
  • Simpack EHD
  • Simpack Realtime