Realistisk simulering för energibranschen, omvandlingsbranschen samt allmännyttiga företag

Tillverkare och leverantörer använder realistiska simuleringslösningar från SIMULIA till att utvärdera konstruktionsalternativ, samarbeta kring projekt och utnyttja datorresurser för effektivare konstruktionsanalyser.

Energiindustri, omvandlingsindustri och allmännyttiga företag

Organisationer i energibranschen, omvandlingsbranschen samt allmännyttiga företag möter tuffa utmaningar, till exempel behovet att uppfylla stränga miljö- och säkerhetsstandarder som kräver noggranna simuleringar av beteendet hos stora strukturer, samt komponenter som utsätts för otaliga stress- och slitagescenarier. Effekterna av svår vind, vatten, strålning, jordbävningar och driftbelastningar på växter och tillgångar måste därför förutsägas rigoröst och beaktas i konstruktionsprocessen. Med SIMULIA-lösningarna kan du exakt förutsäga komplexa verklighetstrogna beteenden för stora strukturer och utrustningar. Du kan utföra linjära och icke-linjära statiska/dynamiska analyser, inkludera effekter från termisk last och korrosion/nedbrytning, simulera vibrationer, frakturer och fel, samt studera samspelet mellan vätskor, gaser och strukturer. Vår branschledande modellerings- och visualiseringsprogramvara, tillsammans med våra avancerade analytiska problemlösare tillhandahåller en fullständig och pålitlig lösning för energibranschen, omvandlingsbranschen och allmännyttiga företag.

Vi behövde utvidga våra funktioner för finita element, och Abaqus från SIMULIA var med god marginal den bästa tillgängliga lösningen.

Jon Benzie Senior Engineer, Pelamis Wave Power