GEOVIA InSite™

Hantering och koordination av gruvproduktion

GEOVIA InSite™ ger ökad trygghet i att verksamheten kan nå produktionsmål, hantera kostnader och förbättra effektiviteten och därmed hålla löftena till aktieägarna. Med InSite får du uppdaterad information som ger insyn i produktionsprocesser. Det gör att du kan utföra kontroller med korta intervall och genomföra löpande förbättringar genom hela värdekedjan.

Med InSite får du dataanalyser i realtid. Det gör att du enklare kan se till att verksamheten sker enligt planerna genom att fastslå processer och upptäcka avvikelser. InSite centraliserar driftstekniska lösningar och ger granskningsbar hantering av konstruktionsdata. Det möjliggör en korrekt koordination av material utifrån kunskap om vad som skett i gruvan. InSite ger dig förutsättningar att skapa en effektiv och flexibel verksamhet och kan snabbt reagera på ändrade gruv- och marknadsförhållanden.

FÖRDELAR:

  • Djupare förståelse för orsakerna till avvikelser tack vare möjlighet att jämföra planer och fakta för alla typer av aktiviteter inom gruvdriften.
  • Snabb och enkel visualisering av förloppen inom alla produktionsaktiviteter.
  • Automatiskt centraliserade data från flera olika källor (IT och OT).
  • Helt granskningsbar, snabb och tillförlitlig datainmatning och validering.
  • Mycket tillförlitliga data tack vare korrekt information om det utvunna materialets innehåll.
  • Mindre skillnader mellan planer och verklighet genom balansering av materialmassa och -halt.
  • Ökad insyn i hur utrustning används, vilket ger bättre planering av tidsmässig utrustningsallokering.
  • Hantering och övervakning av förloppet för olika uppgifter inom ett skift undanröjer ineffektiv resursanvändning.
  • Förbättrad kontroll över kostnader för alla gruvaktiviteter genom effektivare allokering av kostnader för utrustning, operatörer och förbrukningsvaror.
  • Lättanalyserade produktionsdata med hjälp av schemalagda rapporter, panelrapporter och ad-hoc-rapporter.

Tack vare InSite kan vi känna oss säkrare på siffrorna för vår månadsvisa produktion. Gruvan och tvättanläggningen har insyn i avvikelserna mellan planen och det verkliga resultatet. Med hjälp av visuell återgivning av gruvdriftens förlopp blir det lättare att validera verksamhetstimmar och tillhandahålla leverantörer med korrekta rapporter. Avstämningen är enklare än någonsin.

Simon Ewart Verksamhetschef, Stanwell, Meandu-gruvan