EXALEAD OnePart

Sourcing & Standardization-intelligens

Omorganisationer, sammanslagningar, globala projekt och innovation utgör en möjlighet att skapa nya komponenter, sprida komponentreferenser i företagets katalog, vilket ökar kostnaderna för design, tillverkning, test, inköp och lagring av komponenterna. Att konsolidera en optimerad katalog kan orsaka huvudbry som ofta tar upp flera av företagets resurser utan att ge tillfredsställande resultat.

EXALEAD OnePart innehåller en full uppsättning program som klassificerar företagets tillgångar, identifierar huvudkomponenter för återanvändningoch säkerställer att Produktutveckling väljer önskad komponent och kontinuerligt övervakar att företagets policy följs. Och det är inte allt: Sourcing och upphandling kommer att utnyttja dessa program till att optimera beställning av grupporder eller välja rätt pris för alternativa lösningar som är tekniskt genomförbara.

 

 

 

FÖRENKLA STANDARDISERING

Dassault Systèmes® - Onepart - Exalead - Ease Standardization

OnePart hjälper din verksamhet att förenkla, organisera och optimera dina komponenter i valda sammanhang

Kvalitets- och metodtekniker kan klassificera komponenter från företagets samtliga tillgångar. Mot bakgrund av komponentlikhet och/eller semantiska kriterier, kopplas varje komponent till den närmaste komponenten i ett kluster för slutlig klassificering i en grupp och undergrupp. När alla komponenter i en komponentgrupp har klassificerats kan enskilda komponenter märkas som antingen huvudkomponent, alternativ komponent eller föråldrad komponent. Kategoriseringen av komponentgrupper och undergrupper, samt tillhörande etiketter, propageras till OnePart i syfte att styra designers och teknikers komponentval. Detta kan enkelt importeras till PDM- och ERP-system.

Det förhindrar avvikelser och säkerställer att organisationen inte använder de komponentreferenser som redan är optimerade i katalogen. På samma sätt som du tidigare har genomfört kontroller varje natt, kan du köra OnePart -katalogskydd baserat på samma fördefinierade kriterier som används för katalogoptimering för att få ett meddelande om en ny komponent med en föreslagen klassificering eller identifiering av befintliga likvärdiga komponenter för återanvändning.

TILLÄMPA ÅTERANVÄNDNING

Hitta och återanvänd befintliga komponenter, 2D-/3D-konstruktioner och relaterad dokumentation

EXALEAD OnePart förser designer och tekniker med ett intuitivt program för återanvändning av befintliga komponenter så att de inte behöver återskapa dem, slösa med tid eller riskera att inte hitta rätt komponent. Med bara några klick kan användaren kontrollera äldre komponenter och relaterad 2D/3D-design för att få omedelbar insyn i stora mängder tidigare dolda data. Användaren kan även begränsa sökningen genom att göra jämförelser sida vid sida i syfte att fastställa rätt komponent för återanvändning. När en likvärdig komponent upptäcks kan användaren även analysera viktig relaterad dokumentation som specifikationer, testning, validering och certifieringsmaterial i flera format (t.ex. .xls och .pdf) för att underlätta optimal återanvändning och skapa en komplett översikt över situationen.

Med EXALEAD OneParts integrerade sökfunktion kan du på ett unikt sätt anpassa sökningen genom att kombinera likheter, metadata och semantiskt kopplade dokument och relaterad information på en enda sida.

» Läs sammanfattning om OnePart Reuse

Dassault Systèmes® - Onepart - Exalead - Enforce Reuse

FÖRENKLA SOURCING

3D Part Supply är en onlinetjänst som täcker 100 miljoner tillgängliga komponenter och ger dig möjlighet att söka och återanvända offentliga komponentkataloger

Oavsett om det gäller produktutveckling eller sourcing och upphandling, är åtkomst till onlinekataloger med standardkomponenter alltid oumbärligt. Tack vare 100 miljoner tillgängliga komponenter från CAD-designprogram eller från webbläsaren kan Part Supply ge dig denna funktion via det enkla och intuitiva användargränssnittet OnePart.

  • En unik UI-åtkomst för både företags- och leverantörskomponenter
  • Enkel sökning, begränsning, jämförelse, etc
  • Hämta modeller i CATIA V5, SOLIDWORKS och flera andra format

Om dessutom OnePart Reuse finns på webbplatsen, går det lika enkelt som under en sökning att jämföra komponenter på företaget med komponenter i olika länder.