CATIA Design-portföljen innehåller en ny testdocka som är specialanpassad för industriell design.

I 2016x-versionen har CATIA Design-portföljen en ny testdocka som är specialanpassad för industriell design. Den nya appen – CATIA Human Design – ger konstruktören ett människofokuserat tillvägagångssätt som referens i arbetsflödet. Det gör det enkelt att ta med beräkningar av människokroppen redan i ett tidigt skede av en produkts konstruktionskoncept. Användaren kan till exempel välja mellan olika kroppsbyggnader, proportioner, makeup (hy, ansiktsdrag osv) och identiteter. Man kan mycket enkelt redigera kroppsställningar med 3D-roboten på varje led i kroppen.

Ny roll – Structural Package Designer

Structural Package Designer är en ny roll som omfattar hela konstruktionsprocessen för förpackningsvaror, från idéstadiet till produktutveckling, kommunikation och produktionsplanering. Man kan göra skisser och böjda konstruktioner och skapa en detaljerad vy över den vikta och ovikta förpackningsstrukturen på själva produkten. Denna kan sedan skickas till produktionsplaneringen tillsammans med en rendering.

Ny roll – Design Review & Preparation

Design Review & Preparation är en ny roll som gör det möjligt att förbereda tillverkningen av en konstruktion. Den gör att man kan granska, annotera och skapa ytterligare geometrier specifikt för tillverkningsavdelningar för att undvika ändringar i 3DMaster-produktdefinitionen. Användarna kan därmed följa FAA:s (Federal Aviation Administration) certifieringspolicyer som kräver att det bara finns en modell och en modifierare under hela livscykeln för utveckling, införande, tillverkning och hantering. Tillverkningsavdelningar får också skrivskyddad åtkomst till hela den geometriska och teknologiska 3D-produktdefinitionen.

Ny roll – Composites Laser Projection Operator

CATIA 3DEXPERIENCE har en ny roll. Composites Laser Projection Operator. Den ger tillverkare möjlighet att skapa och redigera laserprojektionsfiler till verkstadsgolvet. Den är helt integrerad i rollen Composites Manufacturing Preparation.

Nya Modelica-bibliotek

2016x-versionen ger nya bibliotek för att man snabbt ska kunna modellera, simulera och validera komplexa konstruktionssystem. I den virtuella kopian visar smarta, anslutna objekt såsom förarlösa körsystem allt mer sin potential. CATIA har tre nya bibliotek i den här versionen. Human comfort-bibliotek för att modellera och analysera värmekomforten för människor i byggnader och fordon, Battery-bibliotek för att snabba på utformningen av el- och värmekonstruktionen i elfordon eller mobil utrustning samt Engine-biblioteket för att modellera både bensinmotorer och dieselmotorer.