Systemdefinition och validering av prestanda

Utvecklingen av innovationer inom fordonsindustrin berör ett stort antal processer och områden. Att använda traditionella modellbaserade metoder inom systemutveckling där modellering och simulering har separerats, gör det i stort sett omöjligt att få en holistisk syn av en komplett produkts eller ett systems beteende.

Lösningen Systems Definition and Performance Validation gör det möjligt att kombinera tvärvetenskapliga konstruktioner i en allmän miljö som helt stöder insamling av krav, arkitekturdefinition, systemmodellering och virtuell simulering. Arkitekter och simuleringsexperter kan få ett bättre samarbete beträffande virtuella tester och validering av olika innovationer.

 

Nyckelfunktioner och fördelar:

 

  • Utforska flera iterationer av system snabbare och med större precision.
  • Återanvänd och integrera äldre modeller genom användning av MODELICA open language och normen Functional Mockup Interface (FMI)
  • Simulera och konvergera på optimala mekatroniksystem, vilket garanterar prestanda och uppfyllelse av krav
  • Förbättra produktkvaliteten genom att samla in krav, parametrar och testfall som sedan kan spåras och jämföras mot arkitektur, modeller och simuleringsresultat
  • Validera undersystem och den digitala versionen av fordonet tidigare i utvecklingen, vilket minskar fel och kostnader
  • Accelerera detektion och lösning av potentiella problem eller konflikter gällande olika systems prestanda
  • Detektera felaktigheter virtuellt på ett tidigt stadium, före den detaljerade konstruktionen, vilket minskar kostnaderna för prototyper