Validering av produktprestanda

Främja innovation och spara på samma gång in tid och kostnad med validering av produktprestanda

 

Industrileverantörer utmanas att strömlinjeforma utveckling, cykeltider och kostnader medan de uppfyller OEM-tillverkarnas krav. Branschlösningarna Bid to Win förser dig med en omfattande och integrerad plattform för virtuell simulering, analys och validering, vilket säkerställer optimala prestanda och påskyndar innovation.

Lösningen Validering av produktprestanda förser dig med integrerad 3D-simulering och analyskapacitet, vilket sparar tid, kostnad och säkerställer att produkten/erbjudandet kommer att ge optimala prestanda. Leverantörer ges möjlighet att utföra strukturella, termiska, hållbarhets- och multifysikanalyser som stämmer överens med OEM-kraven.

Viktiga nyckelfunktioner och fördelar

  • Digital 3D-validering påskyndar marknadslansering och sparar samtidigt in på utvecklingskostnader
  • Avancerad simulering och analyskapacitet berikar utvecklingspartnerskap med OEM:er
  • Tillhandahåller åtkomst till mångfaldig simuleringsteknik inom industrin, inklusive Abaqus, Fe-Safe, Tosca, Isight och 3DEXPERIENCE
  • Gör det möjligt för leverantörer att utföra strukturella, termiska, hållbarhets- och multifysikanalyser, tillsammans med parametrisk och icke-parametrisk optimering