Materialspecifikationer och hantering av konstruktionsdata

Noggrann och effektiv materialspecifikation (BOM; Bill of Materials) och hantering av designinformation

 

Materialspecifikationer och hantering av konstruktionsdata möjliggör samarbete mellan olika platser så att utspridda konstruktionsteam kan samarbeta produktivt. Teamen kan även ge åtkomst till information om konstruktionsdata till medarbetare som inte använder CAD i realtid genom hela produktens livscykel.

Branschlösningarna Bid to Win utnyttjar de produktiva funktionerna i flera CATIA-versioner, på flera olika tillvägagångssätt, utan att störa pågående utveckling. Det ger dig fördelarna med V6-företagsprocesser medan du förbereder och underlättar övergången till CATIA V6 när OEM:er introducerar nya leverantörskrav.

Stärk dina konkurrensfördelar genom att förena tvärdisciplinära insatser inom BOM-hantering, dokumenthantering, projekthantering och multi-CAD-hantering på en öppen och flexibel samarbetsplattform.

 

Viktiga nyckelfunktioner och fördelar

  • Hantera CATIA V5 Data Lifecycle i ENOVIA V6 via ett integrerat och övergripande gränssnitt
  • Tillhandahåller förmågan till samarbete mellan flera platser för att göra det möjligt för utspridda designteam att samarbeta kring samma design
  • Ge åtkomst till information om designdata till intressenter som inte använder CAD i realtid genom hela produktens livscykel
  • Utnyttja de produktiva funktionerna i flera CATIA-versioner, på flera olika tillvägagångssätt, utan att störa pågående utveckling.