Min tillverkningsverksamhet

Realtidsinsyn och kontroll av tillverkningsverksamheten för bättre affärsresultat

 

Aktuell information om tillverkningsverksamheten i ett företags globalt spridda produktionsnätverk gör det lättare att lösa problem som kan försena och till och med stoppa produktionen. Med realtidsåterkoppling avseende kvalitetsproblem eller fel på utrustning och monteringsband kan de tekniska teamen ingripa snabbt och få igång driften igen.

Tillverkningsövervakning är en översiktspanel med färdiga funktioner som ger realtidsinsyn i driften på en tillverkningsanläggning, ända ned till enskild utrustningsnivå. Företagen får snabbt information om driftstopp i utrustning eller utslitna verktyg och kan snabbt utföra reparationer eller flytta produktionen för att hålla leveransavtalen. Tillverkningsövervakning kombinerar insyn, analys och utförande i en och samma tillämpning.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Realtidsinsyn i den globala tillverkningsverksamheten.
  • Möjlighet för slutanvändarna att utföra orsaksanalyser för framtida bruk.
  • Företag får hjälp att ingripa snabbare för att undvika flaskhalsar i produktionen.