Optimized Plant Construction

Projektledning och genomförande integrerat med kvalitetshanteringssystemet

Optimerad planering

Optimerat förstagångsuppförande

 

När platskrävande utrustning installeras på anläggningen ger pågående aktiviteter och planer med otillräcklig detaljrikedom upphov till problem och byggförseningar. Material kanske inte levereras i tid, det kanske behövs omarbetningar på grund av konstruktioner som inte passar, sent upptäckta brister i monteringsordningen leder till demontering och ommontering, montörer som saknar erfarenhet kanske inte lyckas första gången de arbetar med en uppgift. Tänk om design- och konstruktionsprocesserna kunde optimeras parallellt innan det faktiska byggarbetet börjar, på ett sätt som gör det möjligt att förutse problem och som leder till att resurserna används på bästa sätt.

EPC-företag och ägare/driftledare kan sedan noga beräkna kostnader och monteringstid innan arbetsorder skickas till underleverantörerna, eftersom hänsyn tas till alla krav och bestämmelser redan vid planeringen. Det är också enkelt att simulera senare kostnads- och tidsändringar som kan uppstå på grund av oväntade problem. Därmed blir det enkelt att ringa in vilka ändringar som gör det möjligt att hålla tidsschemat för projektet. Arbetsmetoder för byggvänliga konstruktioner ingår i branschlösningen Optimized Plant Construction. Tidigt och under hela konstruktionsprocessen kan byggplaneringen, schemaläggningen och arbetsordning definieras virtuellt och simuleras i 4D (3D och tid). I simuleringen ingår utrustningens och verktygens rörelser samt människors aktiviteter. Lösningen gör det även möjligt att skapa enkla och lättförståeliga 3D-instruktioner i bilder. Instruktionerna baseras på 3D-information om utrustningen, terrängen och anläggningen och visar virtuella animerade scenarier där medarbetarna kan utbildas i naturtrogna 3D-miljöer, så att de får största möjliga förståelse för projektet innan det faktiska monteringsarbetet börjar.

 

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Innovation genom samarbete inom byggbranschen
  • Planera, visualisera och bli klar inom utsatt tid
  • Bekräfta och förutse byggproblem
  • Minska eller eliminera hälso- och säkerhetsproblem
  • Byggoptimering och återkoppling