I täten för hållbar innovation

Produkt, natur och liv i harmoni

För en ekonomi som drivs av innovation, vetenskap och fantasi

Vi kan inte längre bara se världen som ett objekt. Om vi ska kunna skapa en hållbar värld kan vi helt enkelt inte fortsätta som vi gjort hittills. En hållbar värld kräver större uppfinningsrikedom och innovation inom vetenskap, användningsområden och ekonomiska modeller.

De två senaste seklerna har våra produktionsmetoder och vårt sätt att leva byggt på ett begränsat antal förädlade naturresurser, begränsade kunskaper – huvudsakligen inom kemi – och framför allt på kunskaper som har legat åtskilda i olika datasilor, för att uppnå stordriftsfördelar. Denna normalisering av ekonomin har lett till fantastiska framsteg, men fokus har legat allt för mycket på de produkter vi framställer på bekostnad av naturen och livet. Trots det pekar allt mot att vi idag går från en resursbaserad till en upplevelsebaserad ekonomi där det sätt vi använder och upplever en produkt på har högre värde än produkten i sig.

”Världen betraktar oss precis som vi betraktar världen.”

Bernard Charlès Vd på Dassault Systèmes

Vetenskap, användningsområden och ekonomi hänger nära samman. Ett riktigt bra exempel på det är friformsframställning. 3D-modellering och 3D-utskrifter revolutionerar produktionen i världen. Vi ser en övergång från massproduktion till massanpassning. Samtidigt uppkommer nya användningsområden (framtagande av mindre produkter, återtagen produktion) som i sin tur kräver ännu mer vetenskaplig innovation (fokus läggs åter på grundläggande forskning om materialkomponenter, nya material utvecklas och produktionen finjusteras på atomnivå).

≫ Läs Bernard Charles fullständiga artikel

» Läs mer om COP21

Lösningar för en miljömässigt hållbar värld

Dassault Systèmes är ledande inom hållbar innovation och levererar digital teknik som har gett företag konkurrensfördelar inom områden som energiväxling, hållbar transport och skapande av intelligenta städer utformade att uppfylla stadsbornas framväxande behov. Våra lösningar simulerar verkliga upplevelser som hjälper människor att förutse effekten av de beslut de tar och ger dem möjlighet att göra de justeringar som krävs. När vi ställs inför dyster statistik, det ständigt överhängande klimathotet och döende ekosystem är det upplyftande att veta att det finns banbrytande och lovande alternativ som kan rädda vår hotade planet.

Se hur Dassault Systèmes teknik har bidragit till utvecklingen av lösningar för förnybar energi i framgångsberättelserna här nedanför.

ENERGIÖVERGÅNG

Solar Impulse: Tänja på gränserna för det möjliga

Flyga ett flygplan som drivs helt av solkraft? Bertrand Piccard och André Borschberg antog utmaningen tillsammans med teamet på Solar Impulse. Med övertygelse och beslutsamhet byggde de ett soldrivet flygplan som kan flyga både dag och natt. Med övertygelsen att rena energikällor kan förändra världen visade de att flygplan inte behöver bränsle för att flyga – bara solenergi. Banbrytande teknik byggdes in i flygplanet. Det handlade bland annat om isolerande skum i cockpit för att skydda piloterna mot extrema temperaturer, en enhet som övervakar pilotens trötthet och uppmärksamhet samt ultratunna, högeffektiva solceller som är långt effektivare än de som vanligen används i byggbranschen. Dessa och en mängd andra innovationer bidrog till planets lyckade flygtur. Deras dygnet runt-resa jorden runt var noggrant planerad, utformad och testad med hjälp av Dassault Systèmes banbrytande virtuella teknik, och utan den hade Solar Impulse aldrig kunnat lyfta från marken.

» Läs berättelsen om Solar Impulse

CHIDI höjer effektiviteten i vattenkraftsprojekt med 3DEXPERIENCE

Chidi: Prisbelönt vattenkraftsmästare

Dammar byggs antingen för att förenkla sjöfarten eller för att generera vattenkraft, som är en allt populärare form av grön energi. Det är enorma projekt som kräver noggrann planering och avancerad teknik för utformning och konstruktion som minimerar eventuella skadliga effekter på omgivningens ekosystem. Det var därför Dassault Systèmes gick samman med HYDROCHINA Chengdu Engineering Corporation (HYDROCHINA CHENGDU), ett ledande bolag inom teknik, konstruktion och konsultation för vattenkraft i Kina, och Simu Tech Inc. för att skapa ett gemensamt forsknings- och utvecklingscenter i Kina. Ett av centrets mål är att effektivisera processer för utformning och konstruktion, förbättra vattenkraftteknikens kapacitet och minimera påverkan på miljön och det omgivande djur- och växtlivet. HYDROCHINA Chengdu har konstruerat fler än 250 vattenkraftsanläggningar i Kina. När företaget utvidgade sin verksamhet såväl nationellt som internationellt, bestämde man sig för att använda virtuell teknik baserad på 3DEXPERIENCE-plattformen från Dassault Systèmes. Med den kunde de skapa mer exakta konstruktioner, simulera konstruktion och verksamhet, effektivare hantera sina projekt och tillhandahålla kunderna med bättre tjänster.

» Läs hela berättelsen om CHIDI

Vestas Wind Systems A/S: Drivna av vindkraft och 3DEXPERIENCE

Idag kommer fyra femtedelar av världens energi fortfarande från icke förnybara källor som kol, gas och olja, men vindkraft framstår alltmer som ett trovärdigt och rent energialternativ. Vestas Wind Systems A/S som tillverkar vindkraftanläggningar är ett bra exempel på det. Experter beräknar att cirka 10 procent av den globala energiförbrukningen kommer att bestå av vindenergi år 2020. Vestas, världens största tillverkare av vindturbiner, står för fler än 54 000 vindturbiner runt om i världen. Med kontor i 24 länder och planer på att expandera behövde Vestas standardisera sin tillverkning för att bättre kunna samköra människor, utrustning, verktyg och material mellan globala tillverkningsanläggningar och andra avdelningar som underhåll, lager och kvalitetssäkring. Företaget valde Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE-plattform när de skapade en enda virtuell tillverkningsreferens för att främja återanvändning, samarbete och ökad flexibilitet för att kunna efterleva lokala krav.

Med virtuell simulering förbättras genomförandet av komplexa och komplicerade tekniska tillverkningsprocesser. Det minskar risken för defekter i kompositbladen i form av delaminering, tomrum och veck som kan leda till högre kostnader för skrotning och omarbete. 3DEXPERIENCE-plattformen undanröjer riskerna genom formalisering av tillverkningskunskap och lärdomar i meningsfulla regler som främjar lyckad produktion från start.

Vestas uppnår större effektivitet i verksamheten med 3DEXPERIENCE

HÅLLBARA FÄRDMEDEL

Akka Research: Uppfinna framtidens färdmedel

Upplevelseekonomin har helt förändrat hur människor använder produkterna de köper. ”Hur” har ersatt ”vad” i och med att fokus gått från att ligga på själva produkterna i sig till de upplevelser de ger. I takt med att molnbaserade tjänster vinner mark blir anslutbarheten en viktig del av denna upplevelse. För AKKA Research innefattar färdmedelsupplevelsen ett anslutet och helt autonomt elektriskt stadsfordon som kan kommunicera med stadens smarta infrastruktur och koordineras via sensorer och molnbaserade program.

Företaget gick samman med Dassault Systèmes för att ta itu med utmaningarna som marknader med förarlösa fordon innebär. Med teknik från 3DEXPERIENCE-plattformen utvecklade AKKA den förarlösa elbilen Link & Go 2.0 i syfte att visa upp tekniska innovationer som bilföretag kan införliva i sina framtida fordon. Som Philippe Obry, vd på AKKA Research säger: ”Det bästa sättet att förutse framtiden är att själv uppfinna den.”

» Läs berättelsen om Link & Go här

Akka revolutionerar färdsätten med intelligent förarlös konceptbil

HÅLLBARA STÄDER

Singapore: Bryter ny mark inom stadsupplevelser

Kan utökad artificiell intelligens tackla stadens utmaningar när det gäller hållbarhet och rörlighet? En sak är säker: i takt med att städernas befolkning växer kan dagens infrastruktur och tjänster inte längre uppfylla de allt mer miljömedvetna, anslutna och sociala invånarnas behov. Med sakernas internet och artificiell intelligens kan invånarna inte bara använda sig av nya tjänster utan även ta en mer aktiv del i stadens utveckling. De kan till exempel rapportera bristfällig infrastruktur, erbjuda hjälpa och ge förslag på förbättringar.

Singapores National Research Foundation och Dassault Systèmes har i samarbete utvecklat Virtual Singapore, en 3D-modell av Singapore utvecklad med Dassault Systèmes lösning 3DEXPERIENCity som är baserad på 3DEXPERIENCE-plattformen. Genom att digitalisera och simulera Singapores bebyggelse och infrastruktur och samla all denna information på en samarbetsbaserad plattform kan stadens tjänstemän och företag fatta bättre beslut med hänsyn till stadsplanering, säkerhet och ekologi och ge stadsborna en bättre stad att leva i. Dassault Systèmes visar upp 3DEXPERIENCity och Virtual Singapore på COP21.

» Läs mer om Virtual Singapore

Virtual Singapore antar urbana hållbarhetsutmaningar
Rennes: planera framtidens urbana infrastruktur

Rennes: Mästare i urban hållbarhet

Närmare hemmaplan skapade Dassault Systèmes 3DEXPERIENCity Lab en digital tvilling till den franska staden Rennes – den första i sitt slag i Frankrike. Stadens bebyggelse och infrastruktur avbildades med 3DEXPERIENCE-plattformens funktioner för 3D-konstruktion och virtuell simulering. Idag lever fler människor i stadsmiljö än på landsbygden och världens befolkning beräknas öka med ytterligare två miljarder till 2050. Det innebär att innovativa lösningar kommer att krävas om vi ska kunna hantera vattentillgång, tillhandahålla ren luft, hållbar energi och effektiva transporttjänster samt säkerställa alla invånares säkerhet. Den virtuella kopian av staden Rennes fungerar som ett laboratorium i vilket alla stadens aktörer – byggföretag, ansvariga för energi, vatten, avfallshantering, transport och kommunikationer, och invånarna själva – tillsammans kan skapa innovationer för att planera och bygga morgondagens stad. Dassault Systèmes kommer att presentera den virtuella kopian av staden Rennes på COP21.

» Läs mer om Rennes