Digital tillverkning & produktion

3DEXPERIENCE av globala produktionssystem för alla aktörer i den förlängda leverantörskedjan

DELMIA - produkter

DELMIA V6

Information om alla DELMIAs produkter.

DELMIA Apriso

Discover all DELMIA Apriso global production products.

DELMIA-lösningar

DELMIA - lösningar

Information om alla DELMIAs lösningar

Gör det rätt varje gång

En väsentlig del av Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform är kopplingen mellan den verkliga och den virtuella världen. Global produktionsinnovation med fokus på lean production kräver rätt balanserat produktionsnätverk som kombinerar mycket sofistikerade tillverkningsprocesser med lägre tillverkningskostnader och enklare produktionsberedning. DELMIAs applikationer för tillverkning gör det möjligt för tillverkare i alla industrier att driva på tillverkningsinnovationen genom att virtuellt definiera, planera, skapa, övervaka och styra alla produktionsprocesser och all produktionsteknik. DELMIA, med stöd av plattformen 3DEXPERIENCE, gör det möjligt för alla intressenter inom tillverkningen, oavsett deras expertisnivå, att ingå i en grupp där alla medlemmar arbetar mot samma mål - nämligen effektiv produktion eller "lean production".

DELMIA-användare har möjlighet att:

  • Planera med hjälp av omfattande 3D-processer och resursplaneringsverktyg för att skapa och optimera resurssnåla tillverkningssystem enligt order med fokus på lean production
  • Simulera med hjälp av verktyg för att virtuellt definiera och optimera tillverkningsresurser parallellt med tillverkningsplaneringen och produktionsberedning
  • Manövrera ett exakt virtuellt produktionssystem för att följa upp produktionsverksamheten och produktionsteknik i realtid, utföra schemaändringar, lansera nya program och introducera modelländringar, samt planifiera underhållsåtgärder
Dr. Nikos Papakostas, Project Manager, LMS

Utan DELMIAs digitala simuleringsfunktioner skulle ingenjörerna vara tvungna att gå ned på verkstadsgolvet för att testa varje robotkonfiguration manuellt. DELMIA sparar in mycket tid för oss.

Dr. Nikos Papakostas, Project Manager, LMS