Kunskapsutvärdering

3DS utbildningslösningar hjälper dig att utvärdera CATIA-kunskaperna hos din personal, utforma en skräddarsydd utbildningsplan med kurser ledda av certifierade lärare och hålla personalen välutbildad och uppdaterad tack vare våra onlinebibliotek för e-utbildning.

Viktiga fördelar

  • Förbättra mätningen av kunskaper och prestationer.
  • Utnyttja CATIA:s funktioner och öka innovationen.
  • Förbättra produktiviteten och minska ledtiderna.
  • Sänk kostnaderna.

Bli medveten om dina kunskaper om CATIA och se var du kan göra förbättringar.

Om du ska kunna göra det bästa av dina möjligheter måste du veta hur CATIA kan vara till nytta för dig. Se det med egna ögon genom att utforska verktygen för självutvärdering och göra övningarna från 3DS utbildningslösningar.

Frågorna i självutvärderingen omfattar nyckelkoncepten i CATIA V5 (användargränssnitt, skissverktyg, delar, sammanställningskonstruktion, Knowledgeware och ytkonstruktion) och hjälper dig att identifiera kunskapsluckor och skapa en utbildningsplan som leder ditt team på rätt spår mot framgångar med CATIA.

Två användningsklara prestationstest är tillgängliga för utvärdering av grundläggande kunskaper om CATIA:

Längre och mer djupgående utvärdering av nyckelanvändarens kunskaper med fokus på en arbetsbänk och en profil (junior eller senior) finns också. Alla prestationstest kan också anpassas till att utvärdera särskilda kunskaper baserat på dina metoder. Kunskapsutvärdering före och efter kurserna hjälper dig att utforma en skräddarsydd utbildningsplan med certifierade, lärarledda kurser och mäta prestationsförbättringar i PLM.