Kunskapsutvärdering

Bli medveten om dina kunskaper om CATIA och se var du kan göra förbättringar.

Om du ska kunna göra det bästa av dina möjligheter måste du veta hur CATIA kan vara till nytta för dig. Se det med egna ögon genom att utforska verktygen för självutvärdering och göra övningarna!

Frågorna i självutvärderingen omfattar nyckelkoncepten i CATIA V5 (användargränssnitt, skissverktyg, delar, sammanställningskonstruktion, Knowledgeware och ytkonstruktion) och hjälper dig att identifiera kunskapsluckor och skapa en utbildningsplan som leder ditt team på rätt spår mot framgångar med CATIA.

Två användningsklara prestationstest är tillgängliga för utvärdering av grundläggande kunskaper om CATIA:

Längre och mer djupgående utvärdering av användarens kunskaper med fokus på en arbetsbänk och en profil (junior eller senior). Alla prestationstester kan också anpassas till att utvärdera särskilda kunskaper baserat på dina metoder. Kunskapsutvärdering före och efter kurserna hjälper dig att utforma en skräddarsydd utbildningsplan med certifierade, lärarledda kurser och mäta prestationsförbättringar i PLM.

Live-test

Det nya sättet att utföra tester i 3DEXPERIENCE

En innovativ och unik process som testar CATIA-kunskaper i konstruktionssessionen

  • Skapa geometri med rätt dimensioner
  • Organisera delar på rätt sätt
  • Följ konstruktionsavsikten
  • Använd parametrisk konstruktion
  • Korrigera delar
  • Skapa en sammanställning
  • Konstruera geometri i sammanhang av en sammanställning
Utveckling av mappningskunskaper – Dassault Systèmes