SIMULIA-/Abaqus-certifiering

Ledande arbetsgivare söker efter duktiga studenter och andra personer som har certifiering för 3DS-lösningar och kan dra nytta av 3DS-verktygen. En Abaqus-certifiering är beviset på att du har de färdigheter och den kunskap som behövs för de kraftfulla Abaqus-verktygen.

Att Abaqus-certifiera dig kan hjälpa dig att få ett jobb, behålla ett jobb eller kanske komma vidare i karriären. Det ger dig en konkurrensfördel, och du blir del av en växande community med certifierade användare. En undersökning av fördelarna med certifiering visade att 86 procent av de studenter som certifierade sig såg fördelar i form av bättre jobbmöjligheter.

Som Certified Abaqus Associate visar du att du har skaffat dig goda grundläggande kunskaper och har praktisk erfarenhet av Abaqus-modelleringsfunktioner och verktyg.

Övningsprov live

I Abaqus-certifieringsproven testas både kunskapen om lösningarna och den praktiska erfarenheten. Du får lösa livesimuleringar med hjälp av Abaqus-lösningar.

Associate

Som Certified Abaqus Associate visar du din kompetens inom Abaqus/CAE och Abaqus/Standard för strukturanalys. Det här omfattar bland annat elementdefinition, beskrivning av belastnings- och randvillkor, begränsningar, geometriska icke-linjäriteter, plasticitet för metall samt kontakt. Vi rekommenderar tre till sex månaders utbildning före provet.

För att certifiera dig som Associate behöver du klara följande två prov:

  • Abaqus Structural Analysis Essentials – Exam 1
  • Abaqus Structural Analysis Essentials – Exam 2

*Detta är uppskattningar som kan vara olika för olika personer.

Förberedelser

Certified Abaqus Structural Analysis Associate

Det kräver noggranna förberedelser att certifiera sig. Vi rekommenderar att du förbereder dig så här inför varje prov:

1 – LÄR IN. Utbilda dig genom att gå den eller de kurser som anges i den rekommenderade utbildningsplanen (se bilden) och i provbeskrivningarna. Kurserna är tillgängliga online via CLS (Companion Learning Space) och via Academia-webbplatsen (för studenter och pedagoger):

Klicka på START och logga in med DS Passport. Om du inte har något sådant klickar du på fliken SIGN UP (registrera dig) och skapar ett.

Om du vill delta i instruktörsledda lektioner kan du kontakta någon av våra utbildningspartner eller besöka SIMULIA-webbplatsen.

2 – FOKUSERA. Komplettera utbildningen och underbygg dina färdigheter genom att repetera de ämnen som behandlades på kursen eller kurserna, särskilt de områden du känner att du kan bli bättre på. Öva också så mycket som möjligt, särskilt på de ämnen som ingår i provet (se provbeskrivningen).

Ytterligare resurser: SIMULIA Learning Community (SLC).

  • Logga in med ditt DS Passport, eller registrera dig om du inte har något.
  • Välj Academics, Training & Tips (akademiskt, utbildning och tips), eller eSeminars-sidorna
  • Navigera bland de olika artiklarna och kurserna

3 – ÖVA. Ju mer du övar desto bättre. Det finns exempelprov online. De är avsedda att ge dig bättre förståelse för prov- och frågeformaten. Du ser dessutom stegen som föregår provet. Det kostar ingenting att göra exempelprovet, och du kommer åt det när som helst via samma plattform som de riktiga proven. Klicka på exempelprovraden om du vill veta mer.

Göra ett prov

Proven görs online på ett av våra auktoriserade certifieringscenter i en övervakad miljö. Om du vill boka ett prov kontaktar du något av Dassault Systèmes auktoriserade certifieringscenter på en plats som du har nära till.

  • Publika center drivs av våra utbildningspartners och är öppna för alla.
  • Privata center är akademiska certifieringscenter som bara är öppna för skolans eller universitetets studenter.

Om du är student bör du också fråga din lärare om ditt universitet eller din skola har ett akademiskt certifieringscenter för Dassault Systèmes där du kan göra proven.

Validera din certifiering

När du har klarat de prov som krävs för certifieringen kommer du åt det digitala certifikatet via ditt användarkonto. Digitala certifikat är säkra. Varje certifikat har ett unikt ID och en unik QR-kod. Med dem kan du autentisera certifieringen online (ikonen Validera certifikat på menyraden). Dessutom får du en digital logotyp som du kan använda för att informera om din certifiering. Denna logotyp finns också på ditt konto.