3DEXPERIENCE – CATIA Mechanical Design Essentials

Certifieringen 3DEXPERIENCE – CATIA Mechanical Design Essentials visar att du behärskar kärnan inom Mechanical Design på instegsnivå med 3DEXPERIENCE CATIA. Den öppnar dörrar till en lovande karriär. Den är första steget mot mer avancerade certifieringar och ger en konkurrensfördel när du söker jobb på instegsnivå.

Certified 3DEXPERIENCE – CATIA Associate

Som Certified 3DEXPERIENCE – CATIA Associate har du bevis för dina kunskaper och färdigheter inom grundläggande CATIA-modelleringsteknik. Vi rekommenderar inledande utbildning och en till sex månaders regelbunden övning med kärnprodukterna i CATIA Mechanical Design (Part Design, Assembly Design och Drafting).

Provbeskrivning

Provet 3DEXPERIENCE – CATIA Mechanical Design Essentials omfattar praktiska utmaningar som bygger på branschfall. Du blir ombedd att konstruera, modifiera och analysera delar och sammanställningar. Grundläggande förståelse för konstruktionsidéer och skissningsprinciper testas genom flervalsfrågor.

Förberedelser

För att bli certifierad krävs noggranna förberedelser. Vi rekommenderar att du förbereder dig för ett prov genom att göra följande:

  1. Utbilda dig genom att gå den eller de kurser som anges i den rekommenderade utbildningsplanen (se bilden) och i provbeskrivningen. Kurserna är tillgängliga online via webbplatsen companion.3ds.com/ _blank external-link-new-window "Companion Learning Space (CLS)">Companion Learning Space (CLS) eller via webbplatsen academy.3ds.com/ _blank external-link-new-window "Academia website">Academia . De kan användas under eller efter en lektion, som komplement eller för att friska upp kunskaperna. Om du vill gå en lärarledd kurs kontaktar du någon av våra www.3ds.com/partners/ _top external-link-new-window "Education Partners Website">utbildningspartners.
  2. Komplettera din utbildning och underbygg dina färdigheter genom att repetera de ämnen som behandlades på kursen eller kurserna, i synnerhet de områden du känner att du kan bli bättre på. Öva också så mycket som möjligt, särskilt på de ämnen som ingår i provet (se provbeskrivningen).
  3. Ju mer du övar desto bättre. Det finns exempelprov online. De är avsedda att ge dig en bättre förståelse för prov- och frågeformaten. De ger dig också möjlighet att sätta dig in i stegen för att starta ett prov. Dessa exempelprov är kostnadsfria och alltid tillgängliga via samma 3ds.virtualtester.com/ _blank external-link-new-window "3DS Certification Center">plattform som de riktiga proven.

Göra ett prov

Proven görs online på ett av våra auktoriserade certifieringscenter i en övervakad miljö. Om du vill boka ett prov kontaktar du något av Dassault Systèmes auktoriserade certifieringscenter på en plats som du har nära till.

  • Publika center drivs av våra utbildningspartners och är öppna för alla.
  • Privata center är akademiska certifieringscenter som bara är öppna för skolans eller universitetets studenter.

Om du är student bör du också fråga din lärare om ditt universitet eller din skola har ett akademiskt certifieringscenter för Dassault Systèmes där du kan göra proven.

Validera din certifiering

När du har klarat de prov som krävs för certifieringen kan du få åtkomst till ditt digitala certifikat på ditt användarkonto. Digitala certifikat är säkra. Varje certifikat har ett unikt ID och en unik QR-kod som du kan använda för att autentisera din certifiering online (ikonen Validera certifikat på menyraden). Dessutom får du en digital logotyp som du kan använda för att informera om din certifiering. Denna logotyp finns också på ditt konto.