Mät kunskaper och kompetens med 3DS-lösningar

Dassault Systèmes certifieringsprogram ger kunder, användare, partner och studenter tillgång till ett globalt värdefullt index för att mäta och jämföra sina kunskaper och sin kompetens mot marknadsnormerna och för att marknadsföra sin påvisade kompetens inom PLM-systemet. 

Certifieringsprogrammet ger också värdefull feedback på utbildningsprogrammen eftersom det ger en kvantitativ före-och-efter-mätning av studenternas förvärvade kunskaper. Efterfrågan på Dassault Systèmes-certifiering som verktyg för kunskapsdifferentiering inom branschen ökar ständigt.

Fördelar med certifiering

För enskilda personer

 

Certifiering är en viktig framgångsfaktor som ger studenter och enskilda möjlighet att få mer välbetalda jobb och ökat erkännande.

Genom att certifiera dig påvisar du din kompetens och din förmåga att särskilja dig från mängden på dagens allt hårdare jobbmarknad. Certifiering ger din meritförteckning mer tyngd, vilket leder till större karriärmöjligheter.

Viktiga fördelar är

  • ökad anställbarhet 
  • möjlighet till mer välbetalda jobb
  • löneökning
  • yrkesmässigt erkännande.

 

För studenter, skolor och universitet

 

Besök vår webbplats för akademiska institutioner

För organisationer

 

Branschanalytiker och experter är överens om att certifieringar är ett av de mest efterfrågade trovärdighetsbevisen på expertkunskaper på IT-marknaden. 

Dassault Systèmes certifieringsprogram ger din organisation ett värdefullt index för att mäta kunskaper och kompetens hos dina anställda, team, partner, underleverantörer och potentiella nyanställda.

Viktiga fördelar är

  • ökad förmåga att leverera kvalitetsprojekt
  • ökad kapacitet att anställa kompetent personal och nya talanger 
  • ökad konkurrenskraft på branschmarknaden
  • värdefull indikator för organisationens utbildningsprogram.

Certifieringsprogrammet utgör en värdefull resurs för kunder, användare och affärspartner för att mäta och utvärdera sin kunskap och kompetens. Dessutom är branschanalytiker och experter överens om att certifieringar är ett mycket efterfrågat trovärdighetsbevis på expertkunskaper inom IT-marknaden.

Philippe Forestier Vice VD, nätverksförsäljning – Dassault Systèmes