SIMULIA kvalitetssäkring

Leverera produkter och tjänster av hög kvalitet till en rimlig kostnad i kombination med hög kundnöjdhet och ett starkt produktrenommé.

Hur kan vi bli bättre?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra såväl funktionerna och kvaliteten för våra produkter och tjänster. Vi behöver dina synpunkter och förslag för att kunna bli bättre.

Klagomål

 

Vi hoppas att våra produkter och tjänster är så bra att kunderna inte har skäl att vara missnöjda. Men hur hårt vi än arbetar för att kunderna ska vara helt nöjda förstår vi att det kan uppstå problem som du vill informera oss om. Som del av vårt kvalitetshanteringssystem för SIMULIA har vi en formell procedur för rapportering av klagomål. Dina synpunkter om våra produkter och tjänster är mycket viktiga för oss. Genom att peka på specifika problem kan du hjälpa oss att lösa dem.

Ett klagomål är ett problem med SIMULIA-programvara som inte är ett direkt fel, eller en bugg, som du tycker att vi bör uppmärksamma. Ett problem med en produkt är allt som påverkar kvaliteten.

Klagomål ska skickats in i skriftligt format, via e-post. Du kan ringa via telefon och be en av våra supporttekniker att registrera ditt klagomål för dig. Vi föredrar dock att du själv beskriver problemet skriftligt, så att vi kan utgå från en så korrekt beskrivning som möjligt av problemet. Vänligen inkludera följande information i e-postmeddelandet:

  • Ditt namn
  • Din organisation
  • Din adress (inklusive telefonnummer, faxnummer och e-postadress)
  • Den SIMULIA-produkt eller -tjänst som har gett upphov till klagomålet (till exempel Abaqus/Standard, seminarium om värmeöverföring, tekniska supporttjänster på ett visst filialkontor etc.)
  • Datum (eller datumintervall) då problemet uppstod
  • En detaljerad beskrivning av klagomålet

 

Ditt klagomål matas in i problemspårningsverktyget för vårt kvalitetshanteringssystem för att sedan granskas och tilldelas en ansvarig utredare. Klagomålsärendet avslutas inte förrän du har fått ett svar på klagomålet. Alla klagomål spåras och används i trendanalyser för att identifiera områden som kräver korrigerande eller förebyggande åtgärder.