SIMULIA V6R2013x

Förbättra produktkvaliteten och effektiviteten med realistisk simulering och lösningar för simuleringshantering

Ny version tillgänglig

Versionen V6R2013x innefattar förbättringar av produktserierna SIMULIA DesignSight, ExSight och Simulation Lifecycle Management (SLM) samt produktportföljen CATIA V6 Analysis.

Genom att införa simulering tidigt i konstruktionsprocessen förbättrar konstruktörerna produktiviteten, kvaliteten och produktens prestanda. Det finns två olika metoder för analys av finita element (FEA) för att passa behoven hos alla användare. Konstruktörerna kan använda traditionella FEA-funktioner med hjälp av CATIA V6 Analysis eller utnyttja de betydande, lättanvända fördelarna med DesignSight, som innefattar stabil teknik från Abaqus FEA. Med SLM kan konstruktionsteam och beslutsfattare fånga upp, driftsätta och förstärka företagsspecifika bästa metoder för simulering över hela företaget för att fatta beslut som baseras på samarbete.

Produktförbättringar

SIMULIA ExSight

 

ExSight V6R2013x har flera nya modelleringsfunktioner:

 • Nya funktioner för modellering och visualisering.
 • Nu finns stöd för balkelement och användarna kan definiera egna balkprofiler.
 • Sammanhängande skal ger enklare och bättre modellering av kompositstrukturer.
 • Packningar finns nu tillgängliga, främst för analys av drivsystem.
 • Ytterligare procedurer har lagts till, däribland lägesbaserad linjär dynamik, vanligtvis för tillämpning av buller och vibrationer, och knäckning, för analys av instabila strukturer.
 • Visualiseringen av resultat är förbättrad för att utnyttja resurserna för fjärrberäkning, vilket ger högre prestanda och möjlighet att visa den omgivande sammanställningen mot en uppsättning simuleringsresultat.

 

SIMULIA DesignSight

 

V6R2013x har förbättrade funktioner för visualisering av resultat, användning och för att skapa rapporter:

 • DesignSight ger realistiska kontaktinteraktioner för värme och struktur med ett lättanvänt användargränssnitt, så att användarna kan förstå hur delarna påverkar varandra i en sammanställning.
 • Flera nya belastningar och begränsningar, till exempel centrifugalkraft, konvektion (när värmebelastning orsakas av kontakt med en annan del med annan temperatur) och begränsningar runt och längs en XYZ-axel.

SIMULIA Simulation Lifecycle Management (SLM)

 

V6R2013x ger förbättringar för kvarhållande av data och samarbete i arbetsmiljöer:

 • Effektivisera produktutvecklingsprocessen tack vare vidare integrering av simulering med den övriga företagslösningen.
 • Bättre stöd för data från ENOVIA Engineering, Designer och Requirement Central gör produktutvecklingen ännu mer sömlös. Värden som definierats i Requirement Central kan exempelvis användas direkt i simuleringsarbetsflöden.
 • Särskilda sökverktyg för att hämta simuleringsdata baserat på simuleringsrelaterad klassifikation är nu tillgängliga för alla V6-användare, vilket gör att alla användare kan hitta de simuleringsdata de behöver.
 • SLM fortsätter även att ge nya funktioner till avancerade användare, däribland stöd för grupperade attribut (med flera värden), förbättrad kommunikation för verkställande och flexibel konfigurering av jobbloggsimulering för administratörer.