Abaqus Unified FEA

Kompletta lösningar för realistisk simulering.

Nyheter i Abaqus 2017

Idag utförs produktsimulering ofta av teknikergrupper som använder särskilda simuleringsverktyg från olika leverantörer till att simulera olika designattribut. Användningen av olika program från flera leverantörer skapar ineffektiva arbetsflöden och ökar kostnaderna. SIMULIA tillhandahåller en skalbar uppsättning enhetliga analysprodukter som användare, oavsett simuleringsexpertis eller domänfokus, kan använda för samarbete och friktionsfri delning av simuleringsdata och godkända metoder utan att informationen förvrängs.

Abaqus Unified FEA-produktserien erbjuder kraftfulla och kompletta lösningar för både rutinmässiga och avancerade konstruktionsproblem som täcker ett brett spektra av industriella tillämpningar. I till exempel fordonsindustrin kan konstruktionsarbetslag beakta totala fordonsbelastningar, dynamiska vibrationer, flerkroppssystem, stötar och krascher, icke-linjära statiska störningar, värmeöverföring och strukturell akustiköverföring med en gemensam modelldatastruktur och inbyggd lösningsteknik. Ledande företag använder Abaqus Unified FEA till att konsolidera sina processer och verktyg, sänka kostnader och minska ineffektiva arbetsflöden samt få konkurrensmässiga fördelar.

Abaqus 2017 – Unified FEA-produkter

 • Abaqus/CAE
 • Abaqus/Standard
 • Abaqus/Explicit

Sammanfattning av förbättringar

 • Material- och elementförbättringar
 • Förbättringar för kontakt och begränsningar.
 • XFEM-förbättringar för Abaqus/Standard
 • CZone för allmän kontakt i Abaqus/Explicit
 • DEM- och SPH-förbättringar i Abaqus/Explicit
 • Modellerings- och visualiseringsförbättringar.
 • Andra viktiga förbättringar

Material- och elementförbättringar

 • Nytt tegelskalelement, CSS8, för Abaqus/Standard
  • Lämpligt för strukturer med tunna väggar som modellerats i 3D CAD
  • Lämplig för solider i kompositmaterial och materialmodeller i 3D
  • Solida element med överlägset böjningsbeteende kring det lokala 1-2-planet
 • Bland de nya materialmodellerna finns:
  • Flerskalig materialmodellering baserad på metoder för mittfältshomogenisering
  • Superelasticitetsmodell för fasomvandlande material av nitinol-typ
  • TNM-modell (Tool–Narayanaswamy–Moynihan) för strukturell relaxation i polymermaterial vid glasövergångstemperaturen
  • Flerlinjär kinematisk stelningsmodell för material under termomekanisk cyklisk belastning
  • Konstitutiv modell för mjuka bergarter och andra svagt konsoliderade geologiska material
  • Parallellt reologiskt ramverk för element för skal- och planspänning

Förbättringar för kontakt och begränsningar

 • Snabb linjär kontakt
 • Förbättrat konvergensbeteende
 • Förbättrad allmän kontakt för kant till yta i Abaqus/Standard
  • Ger ökad tålighet/exakthet för sammanställningar med kontakt
  • Gör att balkar kan användas som ”master” i formeln
 • Nu kan sammanhängande beteenden användas för allmän kontakt i Abaqus/Standard
  • Komplett stöd i Abaqus/CAE
  • Enklare modellkonfiguration än med kontaktpar
  • Fördelar tack vare kompletterande kant- och vertexbaserade kontaktformler inom allmän kontakt

XFEM-förbättringar för Abaqus/Standard

 • Förbättrad XFEM-exakthet för sprickinitiering och -tillväxt
 • XFEM-ytan kan nu ingå i formler för yta till yta och kant till yta för allmän kontakt
 • Allmän kontakt utgår från den framväxande kontaktytan vid spricktillväxt Förbättrade konturintegraler för XFEM-sprickor

CZone för allmän kontakt i Abaqus/Explicit

 • CZone ger ett mer realistiskt kontinuerligt krossbeteende jämfört med traditionellt elementborttagning som endast utgår ifrån materialdefekter
 • Integrerar modelleringsaspekter för material, element och kontakt för att simulera krossning av laminerade kompositmaterial till följd av kontakt med andra kroppar
 • Högre prestanda, enklare modellering och större användningsområde

DEM- och SPH-förbättringar i Abaqus/Explicit

 • Automatisk tidsinkrementering för DEM
 • Förbättringar av SPH-väggvillkor för att exkludera interaktion mellan partiklar på motsatta sidor av en yta
 • Nya kontroller för att motverka tänjningsinstabilitet i SPH
 • Förbättrade skalära och parallella prestanda

Modellerings- och visualiseringsförbättringar

 • Oberoende nollpunktsfunktioner
 • Import av delar från indatafil
 • Visning av normala sökverktyg
 • Visning av katalogen som används i verktygsfältet
 • Utökad objektkopiering mellan modeller
 • Diskreta/analytiska fält
 • Modellera förekomster

Andra viktiga förbättringar

 • Förbättrad skalbarhet för direkt problemlösning med sparse-matris
 • Explicit dynamisk skalanpassning till hundratals kärnor
 • GPU-acceleration av AMS-lösningsfunktion för egenvärden
 • Abaqus-SIMPACK-integrering