Abaqus Unified FEA

Kompletta lösningar för realistisk simulering.

Nyheter i Abaqus 2016

Idag utförs produktsimulering ofta av teknikergrupper som använder särskilda simuleringsverktyg från olika leverantörer till att simulera olika designattribut. Användningen av olika program från flera leverantörer skapar ineffektiva arbetsflöden och ökar kostnaderna. SIMULIA tillhandahåller en skalbar uppsättning enhetliga analysprodukter som användare, oavsett simuleringsexpertis eller domänfokus, kan använda för samarbete och friktionsfri delning av simuleringsdata och godkända metoder utan att informationen förvrängs.

Abaqus Unified FEA-produktserien erbjuder kraftfulla och kompletta lösningar för både rutinmässiga och avancerade konstruktionsproblem som täcker ett brett spektra av industriella tillämpningar. I till exempel fordonsindustrin kan konstruktionsarbetslag beakta totala fordonsbelastningar, dynamiska vibrationer, flerkroppssystem, stötar och krascher, icke-linjära statiska störningar, värmeöverföring och strukturell akustiköverföring med en gemensam modelldatastruktur och inbyggd lösningsteknik. Ledande företag använder Abaqus Unified FEA till att konsolidera sina processer och verktyg, sänka kostnader och minska ineffektiva arbetsflöden samt få konkurrensmässiga fördelar.

Abaqus 2016 - Unified FEA-produkter

 • Abaqus/CAE
 • Abaqus/Standard
 • Abaqus/Explicit
 • Abaqus/CFD

Förbättringar:

Förbättrad kontakt

 • Förbättringar i allmän Abaqus/Standard-kontakt
  • Förbättrad heuristik för automatisk övergång mellan olika kontaktformler kan avsevärt förbättra konvergensbeteendet i Abaqus/Standard
  • Ny tilläggsformel för vertex-till-yta förbättrar kontaktfunktionaliteten vid konvexa hörn.
 • Introduktion av linjäriserad kontakt
  • Åtgärda effektivt problem där den enda källan till icke-linjäritet är en liten friktionsfri glidande kontakt
  • Fungerar bäst för små och mellanstora problem.
  • Till en början tillgängligt i ett urval av 3DEXPERIENCE-program
 • Uppdaterade kontaktutdata för Abaqus/Explicit
  • Numera Abaqus Standard-familjen av utdatavariabler, inklusive CDISP, CTANDIR, CSTATUS och glidhastighetsvariabler.
 • CAD-förbättrad kontakt
  • Den geometriska korrigeringstekniken har utökats till fler allmänna ytformer
  • Ger både noggrannhets- och robusthetsfördelar
  • Till en början tillgängligt i ett urval av 3DEXPERIENCE-program

Utökade material och element

 • Utökat elementbibliotek
  • Pyramidelement för spänningsanalys för kompatibel övergång mellan tet- och hexnät
  • Multifysikelement
   • Förskjutning av kopplad temperatur (CTD)
   • Förskjutning av kopplat portryck (CPD)
   • Förskjutning av kopplat portryck och kopplad temperatur (CPTD)
  • Vätskerörs- och anslutningselement baserade på Bernoullis ekvation kan modellera ett 1D-vätskeflöde.
   • Giltig för icke-komprimerbara villkor för stationära tillstånd
   • Inläsning av tryck, flöde och gravitation
   • Kan modellera förluster och röranslutningar
   • Kan koppla till 3D-portryckelement
 • Stel kroppsrotation av knutna solida ytor
  • Abaqus/Standard tar som standard hänsyn till rotationer av förskjutningar i solida nätknutar
 • Materialmodelleringsförbättringar
  • Frekvensberoende icke-linjär kinematisk stelningsplasticitet
  • Ortotropiska lerplasticitet för geomekaniska tillämpningar
  • Import av Johnson Cook-plasticitet för återfjädring efter högfrekventa stöthändelser
 • GPU-acceleration av AMS
 • GPU-acceleration av beräkningsmotorn för modal frekvensrespons
 • Spårningspartiklar för CEL
  • Spårningspartiklar följer materialrörelse i CEL-simuleringar och möjliggör extrahering av materialpunktresultat
 • DEM-partikelgenerering
  • Partikelgenerering kan nu baseras på:
   • Föränderliga inloppsytor
   • Användarangiven storleksfördelning
   • Användarangivet massflöde
   • Användarangiven inloppshastighet
 • Förbättrad behandling av SPH-gränser
  • Introduktionen av virtuella partiklar förbättrar noggrannheten för SPH-väggvillkor.
 • SPH-partikelgenerering baserat på enhetligt rutnät
  • Generering av SPH-partiklar baserat på ett enhetligt bakgrundsrutnät istället för det överordnade elementet kan förbättra resultatens noggrannhet.
 • Skapa modellförekomster
  • Anslutningar, anslutningssektioner och kontaktinteraktioner kopieras nu från modellförekomster
 • Generera sammanhängande element med Mesh Edit-verktyget
  • Välj geometriytor eller elementuppsättningar/elementytor
  • Skapa uppsättningar för nya noder/element
  • Mitt- och sidoplacering av noder
   • Nya insticksprogram tillgängliga i Mesh Module
   • Urval baserat på uppsättningar, ytor eller vyporturval
   • Ångra/Upprepa har nu aktiverats

Förbättrat gränssnitt och förbättrad användarvänlighet

 • Förbättrad användarvänlighet
  • Åtgärdade kopierings- och inklistringsproblem i tidigare versioner
  • Kopiera text från frågeområdet till Urklipp
  • Kopiera innehåll från gränssnittswidgetar och klistra in innehållet efter stängning av widgetfönstret
  • Standardstorlek för teckensnitt och specialtecken har uppdaterats till 12 punkter
 • Förbättrad vykontroll
  • Skapa eller ta bort länkar till alla vyer med en klickning
  • Separat kontroll för Linked Viewport Manager
  • Alla alternativ länkas som standard
  • Expandera vy till hemskärm (F11)
  • Tryck på F11 igen för att återgå till standardvyn
  • Användarvänlig friform
  • Markering av platsen för användardefinierade summeringspunkter
  • Förbättrade standardfärger för Moment-pilar