Abaqus Unified FEA

Kompletta lösningar för realistisk simulering.

Abaqus-översikt

Idag utförs produktsimulering ofta av teknikergrupper som använder särskilda simuleringsverktyg från olika leverantörer till att simulera olika designattribut. Användningen av olika program från flera leverantörer skapar ineffektiva arbetsflöden och ökar kostnaderna. SIMULIA tillhandahåller en skalbar uppsättning enhetliga analysprodukter som användare, oavsett simuleringsexpertis eller domänfokus, kan använda för samarbete och friktionsfri delning av simuleringsdata och godkända metoder utan att informationen förvrängs.

Abaqus Unified FEA-produktserien erbjuder kraftfulla och kompletta lösningar för både rutinmässiga och avancerade konstruktionsproblem som täcker ett brett spektra av industriella tillämpningar. I fordonsindustrin kan konstruktionsarbetslag beakta totala fordonsbelastningar, dynamiska vibrationer, flerkroppssystem, stötar och krascher, icke-linjära statiska störningar, värmeöverföring och strukturell akustiköverföring med en gemensam modelldatastruktur och inbyggd lösningsteknik. Ledande företag använder Abaqus Unified FEA till att konsolidera sina processer och verktyg, sänka kostnader och minska ineffektiva arbetsflöden samt få konkurrensmässiga fördelar.