Simuleringsportföljen för 3DEXPERIENCE

Nästa generations användarroller som driver hållbar innovation

3DEXPERIENCE R2017x är en revolutionerande plattform för simuleringsanvändaren och verksamheten. Dagens kunder efterfrågar företags- och koncernomfattande verktyg som gör det möjligt för utvidgade team att bygga och köra de mest komplexa simuleringsmodellerna med högsta värde direkt enligt konstruktionens materialspecifikation och kopplade till kraven. 3DEXPERIENCE R2017x är den första och enda programsviten i dagsläget som tillgodoser detta behov genom att flytta simulering från en vertikal teknikfunktion till en horisontell affärsprocess i hela företaget.

För beslutsfattare och alla användare utgör 3DEXPERIENCE R2017x ett ramverk för allmän delning av simulering, bland annat hämtning, publicering, återanvändning och uppspelning av de bästa metoderna. Det här området ökar simuleringskvaliteten, anpassar simuleringen efter affärsprocess och krav och ökar kundens avkastning på simuleringsinvesteringen genom att införa simulering i företagets kärnverksamhet.

För konstruktören/ingenjören innebär 3DEXPERIENCE R2017x en utökad portfölj av simuleringsroller, lämpliga för tillfälliga simuleringsanvändare som vill arbeta i konstruktionsmiljön och samtidigt utnyttja simulering för att fatta bättre konstruktionsbeslut i ett tidigt skede.

3DEXPERIENCE-plattformen förser simuleringsspecialisten med evolutionära funktioner som ger en större uppsättning expertverktyg. Områden som högpresterande visualisering för mycket stora modeller, satsvis och regelbaserad meshning samt monteringssamarbete är unika för 3DEXPERIENCE R2017x. Det ger befintliga simuleringsanvändare ytterligare kapacitet, effektivitet och genomströmning baserat på de marknadsledande teknikerna Abaqus, fe-safe, Tosca och Isight.

Simuleringsprogram är en integrerad del av Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform och snabbar på arbetet med att utvärdera och öka produktens prestanda, tillförlitlighet och säkerhet innan kostsamma och tidskrävande fysiska prototyper tas fram. Vi hjälper våra användare att nå sina affärsmål. Det gör vi inte bara med världsledande simuleringsprogram, utan även genom vårt globala team av tekniker som undervisar, råder och stöttar användarna av våra program. Det gör att de kan minska tiden och kostnaden för att leverera innovativa och revolutionerande lösningar till sina kunder.

I simuleringsportföljen för 3DEXPERIENCE ingår 4 nyckelområden för simulering: