Kontakta en försäljare

Multifysik

Komplett avancerad teknik för fysiksimulering har integrerats och hanteras i 3DEXPERIENCE-plattformen

Multifysik ger kraftfull teknik för simulering av strukturer och vätskor, inklusive komplexa sammanställningar som är direkt kopplade till produktdata. Teknik för modellering, simulering och visualisering är helt integrerad i 3DEXPERIENCE-plattformen, inklusive registrering, publicering och återanvändning av processer. Värdet för kundens investeringar i simuleringsteknik maximeras genom att simuleringsresultat och immateriell egendom blir en verklig företagstillgång som driver på innovationen för alla plattformsanvändare.

Fördelar

 • Avancerad teknik för multifysiksimulering som använder Abaqus beräkningsmotorer i en helt integrerad miljö med stöd för simuleringssamarbete
 • Möjlighet att registrera och dela metoder med andra och publicera bästa praxis i syfte att dela och förmedla ditt arbete
 • Sammanställning av komplexa modeller i samarbete med kollegor världen över
 • Tolkning och förmedling av resultat med hjälp av klassledande kraftfulla visualiseringsfunktioner, utan nedladdning av stora resultatfiler
 • Regelbaserad batchmodellering, meshning och sammankoppling effektiviserar modelleringen och minskar omarbetningar när den underliggande konstruktionen ändras
 • Möjlighet att förmedla ditt arbete till alla deltagande parter via paneler

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Hantering av virtuella och verkliga processer
 • Multidisciplinär simulering för analytiker
 • Multifysiksimulering för analytiker
 • Registrering av simuleringssyftet
Innehåller funktioner för att registrera, dela, publicera och återanvända simuleringsmetoder, processer och bästa praxis. Kunderna kan skapa sitt eget bibliotek med simuleringsstandarder och därmed öka kvaliteten, effektiviteten och tillgängligheten i hela företaget.
Ger dedikerade simuleringsanvändare tillgång till ytterligare teknik för sammanställning av stora modeller, kompositmaterial och geometriändringar. Stärker värdet av modellerings- och simuleringsroller för kärnstrukturer för dedikerade och tillfälliga användare.
Ger tillgång till simulerings- och modelleringsteknik för strukturer, vätskor och flerskalig simulering, baserad direkt på produktdata och avsedd för monteringssamarbete mellan geografiskt åtskilda team av dedikerade simuleringsanvändare. Abaqus marknadsledande beräkningsmotorer används.
Innehåller funktioner för publicering av simuleringsmetoder som har definierats av experter och ger alla i hela organisationen möjlighet att använda dem. Kunder kan skapa bibliotek med företagsstandarder och bästa praxis och göra simulering tillgängligt för alla.
 • Multidisciplinär simulering för analytiker

  Assembly Modeling Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa komplexa finita elementsammanställningar som kräver automatiserade modelleringstekniker och samarbete mellan flera tekniska team
  Upptäck rollen
 • Multidisciplinär simulering för analytiker

  Composites Simulation Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Validera konstruktionshållfastheten för produkter av kompositmaterial genom att direkt återanvända de materialegenskaper som definierats av konstruktören
  Upptäck rollen
 • Multifysiksimulering för analytiker

  Fluid Mechanics Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Validering av konstruktionskrav för komplexa produkter med tekniker för datorbaserad hydrodynamik (CFD) med hög precision
  Upptäck rollen
 • Multifysiksimulering för analytiker

  Mechanical Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd avancerade simuleringstekniker med finita element för förståelse och validering av komplicerade tekniska problem
  Upptäck rollen
 • Multidisciplinär simulering för analytiker

  Multiscale Systems Specialist

  Lokalt på företaget
  Multiscale Systems Specialist tillhandahåller nya funktioner som möjliggör snabb utveckling av komplexa flerskaliga multifysikanalyser
  Upptäck rollen
 • Hantering av virtuella och verkliga processer

  Simulation Asset Management

  Lokalt på företaget
  En plattform från vilken alla analytiker kan hantera sina ad-hoc-simuleringsarbetsflöden inom 3DEXPERIENCE
  Upptäck rollen
 • Hantering av virtuella och verkliga processer

  Simulation Foundation

  I molnet Lokalt på företaget
  Förbättra beslutsfattandet genom att ge alla användare tillgång till sökning och uppspelning av de registrerade bästa simuleringsmetoderna för prestandakontroll
  Upptäck rollen
 • Multidisciplinär simulering för analytiker

  Simulation Geometry Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  En utökad simuleringsroll för analytiker som skapar geometrier för simuleringar med parametriska eller direkta modelleringstekniker
  Upptäck rollen
 • Hantering av virtuella och verkliga processer

  Simulation Process & Optimization

  I molnet Lokalt på företaget
  Integrera alla de analysverktyg du arbetar med och företagets bästa metoder i processer som kan driftsättas och återanvändas
  Upptäck rollen
 • Registrering av simuleringssyftet

  Simulation Process Method Developer

  Lokalt på företaget
  Publicera bästa simuleringspraxis och gör den tillgänglig för alla användare som är inblandade i konstruktionsprocessen
  Upptäck rollen
 • Multifysiksimulering för analytiker

  Simulation Results Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Kraftfull visualisering av resultat för effektiv efterbehandling av mycket stora datamängder från simuleringsresultat
  Upptäck rollen
 • Multifysiksimulering för analytiker

  Structural Vibration Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd avancerad linjär statisk och linjär dynamisk simulering för validering av konstruktionskraven för komplexa produkter som utsätts för dynamisk belastning
  Upptäck rollen