Kontakta en försäljare

Tillämpningskonstruktion

Simuleringsvärde för produktingenjörer och -konstruktörer som har behov av tillämpningsinriktade lösningar

Tillämpningskonstruktion innehåller roller för användare efter branschtillämpning och ger konstruktörer och ingenjörer möjlighet att använda simulering i sina dagliga produktkonstruktionsaktiviteter. Simuleringstekniken omfattar strukturer, vätskor, plastformsprutning, akustik och konstruktionstillämpningar. Rätt teknik levereras i ett tillämpningssammanhang med guidad åtkomst för tillfälliga användare, och möjliggör simuleringsteknik som driver konstruktion och innovation inom produktteamen.

Fördelar

 • Värdet av simulering på plats eller i molnet med ett användargränssnitt som ger dig exakt vad du behöver och talar ditt språk
 • Effektiviserade simuleringsuppgifter för tillfälliga användare tack vare guidade arbetsflöden
 • Simulering med hjälp av själva konstruktionsgeometrin i en konstruktörsmiljö som är helt integrerad med PLM och CAD
 • Eftersom simuleringsuppgifter och attribut är kopplade till konstruktionen är simuleringsuppdateringar lätta att utföra när den underliggande konstruktionen ändras
 • Åtkomst till specifik teknik för domänsimulering som buller och vibrationer
 • Direkt åtkomst till beräkning med inbyggda licenser i roller för konstruktörer och ingenjörer
 • Åtkomst till företagets bibliotek med bästa praxis och standarder för simulering
 • Komplett lösning för formsprutning av plast integrerad med CATIA

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Living Heart
 • Multifysiksimulering för konstruktörer
 • Sjöfarts- och offshoreindustrin/byggbranschen
 • Transport- och fordonsindustrin/flyg- och försvarsindustrin
Tillgång till Living Heart-innehåll, inklusive en anatomiskt realistisk modell av ett friskt mänskligt vuxenhjärta med fyra hjärtrum under en hjärtcykel med realistiska fysiska, elektriska och vätskerelaterade beteenden för terapeutisk och utrustningsbaserad validering och förbättring.
Ger produktkonstruktörer och -ingenjörer tillgång till simuleringsteknik för strukturer, vätskor och formsprutning av plast, inklusive guidad åtkomst under simuleringsuppgifter som hjälp för tillfälliga användare. Beräkningsfunktionen är inbyggd för ständig åtkomst till simulering.
Teknik som gör det möjligt att bygga och simulera stora tillverkningskonstruktioner inom sjöfarts- och offshoreindustrin och byggbranschen, till exempel fartyg, broar och byggnader.
Ger programingenjörer inom transport- och fordonsindustrin och flyg- och försvarsindustrin tillgång till teknik för sammanställning av stora modeller (kopplad direkt till underliggande produktdata) och studier av buller och vibrationer.
 • Transport- och fordonsindustrin/flyg- och försvarsindustrin

  Finite Element Modeling Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa och hantera komplexa sammanställningsmodeller som kräver automatiserade modelleringstekniker och samarbete mellan flera tekniska team
  Upptäck rollen
 • Multifysiksimulering för konstruktörer

  Fluid Dynamics Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  En simuleringsroll för konstruktörer som utför rutinmässiga flödesberäkningar för vägledning vid konstruktionsändringar
  Upptäck rollen
 • Living Heart

  Living Heart Human Model

  I molnet Lokalt på företaget
  Gynna innovation inom hjärt- och kärlsjukdomar med Living Heart på 3DEXPERIENCE-plattformen
  Upptäck rollen
 • Transport- och fordonsindustrin/flyg- och försvarsindustrin

  Noise & Vibration Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd linjär statisk och dynamisk simulering för prestandavalidering av komplexa produkter med ljuddämpande skåp och dynamiska belastningsscenarier
  Upptäck rollen
 • Multifysiksimulering för konstruktörer

  Plastic Injection Part Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Utvärdera tillverkningsbarhet, kvalitet och kostnader för plastkomponenter genom fyllnings- och packningssimuleringar
  Upptäck rollen
 • Multifysiksimulering för konstruktörer

  Stress Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Räkna ut styrka och avböjning under statiska förhållanden och validera produktens prestanda och livslängd som hjälp vid konstruktionsändringar
  Upptäck rollen
 • Multifysiksimulering för konstruktörer

  Structural Analysis Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd simulering för att utvärdera produkternas hållfasthet under en rad olika belastningsförhållanden, som underlag för beslut om produktprestanda och -kvalitet
  Upptäck rollen
 • Sjöfarts- och offshoreindustrin/byggbranschen

  Structure Functional Analysis Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd finita elementmetoder för att utvärdera hållfastheten i stålkonstruktioner som fartyg, byggnader och broar som utsätts för varierande belastningsförhållanden
  Upptäck rollen