Realistiska simuleringar för industriell utrustning

Tillverkare och leverantörer använder realistiska simuleringslösningar från SIMULIA till att utvärdera konstruktionsalternativ, samarbeta kring projekt och utnyttja datorresurser för effektivare konstruktionsanalyser.

Industriell utrustning

Tillverkare av industriell utrustning gör några av de mest komplexa produkterna i världen under starkt konkurrensutsatta marknadsvillkor. Produkterna är specialiserade med höga krav på konstruktion och produktion. Tillverkarna står inför utmaningen att skapa produkter som uppfyller många olika kunders prestanda- och säkerhetskrav samtidigt som de måste förbättra cykeltider och minska kostnaderna.

SIMULIA tillhandahåller realistiska simuleringslösningar som löser en mängd olika tekniska utmaningar för tillverkare av industriell utrustning. Vi erbjuder lättanvända analysverktyg som underlättar konstruktörernas beslutsfattande. SIMULIA tillhandahåller även verktyg som automatiserar konstruktionsstudier och konstruktionsoptimering. Denna breda simuleringsportfölj gör det möjligt för utvecklare av industriell utrustning att utnyttja rätt simuleringsverktyg för sina specifika tillämpningar och gör det samtidigt möjligt för konstruktörer och analysexperter att snabba upp helt underbyggda prestandabaserade konstruktionsbeslut och minska behovet av kostsamma fysiska tester. Våra konstruktionsanalyslösningar gör det möjligt att exakt förutse det komplexa faktiska beteendet hos komponenter, storskaliga strukturer och fullständiga system.

Lösningsfunktioner