Realistiska simuleringar för arkitektur och byggprojekt

Tillverkare och leverantörer använder realistiska simuleringslösningar från SIMULIA till att utvärdera konstruktionsalternativ, samarbeta kring projekt och utnyttja datorresurser för effektivare konstruktionsanalyser.

Arkitektur och konstruktion

Arkitekter och utvecklare måste ofta arbeta under hårda begränsningar av verksamheten. Regelefterlevnaden är en ständig utmaning. Simuleringar har kommit att användas ofta i byggbranschen för att optimera produktivitet och resursallokering. SIMULIA tillhandahåller Abaqus Unified FEA-lösningar för förutsägelser av styrkor och deformeringar av strukturer i linjär och icke-linjär regim. Med vår för- och efterbehandlingsteknik och avancerade problemlösare får du en komplett och tillförlitlig lösning för dina behov av simuleringar och strukturella analyser. Våra produkter bygger på avancerad teknik som har revolutionerat flyg-, fordons- och tillverkningsindustrin. De levererar den bästa simuleringstekniken till projektteam som ibland finns på åtskilda platser och samarbetar kring svåra design- och konstruktionsprojekt.