GEOVIA MineSched™

Produktionsschemaläggning – suveräna resultat med beprövad teknik

GEOVIA MineSched™ är den mest innovativa schemaläggningsprogramvaran för gruvdrift och ger dig kontroll över produktivitetsmaximering och vinst. Intuitiv, snabb konfigurering och guidade arbetsflöden förenklar schemaläggningen och lägger den verkliga beslutskraften i händerna på ingenjörerna och gruvdriftsverksamheten.

Den fristående lösningen för gruvschemaläggning MineSched har världens mest avancerade användargränssnitt för schemaläggning av dagbrott och underjordiska gruvor av alla storlekar och typer. Den har en bred uppsättning inbyggda funktioner, beprövade schemaläggningsalgoritmer och flera utdataresultat i form av till exempel bilder och diagram.

MineSched skapar scheman som ökar produktiviteten och höjer vinsten. Programvaran är känd för sin breda uppsättning funktioner, beprövade schemaläggningsalgoritmer och möjlighet att få ut resultaten i en mängd olika format, inklusive 2D- och 3D-grafik, arbetsbladsbaserade rapporter, Gantt-tabeller och till och med i ett interaktivt 3D-visningsprogram.

MineSched fungerar problemfritt med GEOVIA Surpac™, GEOVIA GEMS™, GEOVIA Minex™ och de flesta andra program för geologisk och gruvplanering i branschen.

Nu när MineSched har 64-bitars stöd är den utan motsvarighet i branschen och hjälper dig att nå högre effektivitet i schemaläggningen och verksamheten.

MineSched används vid aktivitet vid dagbrott och underjordiska gruvor av alla typer och storlekar till att skapa långsiktiga och kortsiktiga scheman som uppnår alla mål för gruvan. MineSched kan schemalägga med hjälp av tidigare skapade block-, rutnäts- och polygonmodeller från många olika gruvplaneringssystem, inklusive Surpac och GEMS.

Ladda ned broschyren

MineSched systemkrav

För annat material som rör MineSched, t.ex. faktablad, videor, officiella rapporter, kundberättelser och artiklar, kontakta Resurscenter.

FÖRDELAR:

  • Schemaläggning av dagbrott
  • Långsiktig schemaläggning
  • Kortsiktig schemaläggning
  • Schemaläggning för underjordiska gruvor
  • Långsiktig schemaläggning för underjordiska gruvor
  • Kortsiktig schemaläggning för underjordiska gruvor
  • Visualisering och publicering
  • Samarbete och delning
  • Anpassa och utöka MineSched

Sedan vi började arbeta med MineSched har Meadowbanks teamutbildning och gruvplanering förbättrats avsevärt.

Yvon Sylvestre Senior verksamhetschef, Agnico Eagle Canada & Europe

MineSched är ett fantastiskt verktyg – om du inte hanterar tiden och schemat effektivt når du inte dina målsättningar för gruvan. Det skulle vara omöjligt att hantera allt det här i ett kalkylblad.

Stephane Frechette Engineering Assistant Superintendent på Agnico Eagle vid Meadowbank-gruvan