GEOVIA Hub™

En datahanteringslösning med hög effekt och låg driftskostnad

GEOVIA Hub™ tillhandahåller säkert fjärrsamarbete som organiserar, centraliserar och möjliggör tillförlitlig delning av prospekterings-, planerings- och produktionsdata via anslutningar med låg bandbredd. Med Hub minskas behovet av resor till anläggningarna och problem med personalbrist kan mildras, i och med att gruvdriftspersonalen kan samarbeta från olika håll i världen.

Det går lätt att lära sig och snabbt att installera Hub som ger omedelbara fördelar, bland annat när det gäller dataskydd, versionskontroll och möjlighet att snabbt synkronisera stora filer. Trots den avancerade tekniken krävs det minimal IT-support för Hub, samtidigt som företaget får utbyggbarhet och en samlad informationskälla för effektivt samarbete mellan användarna.

FÖRDELAR:

  • Datacentralisering leder till effektivare informationsdelning och samarbete mellan gruvanställda oavsett var de befinner sig i världen.
  • Datahantering som optimerats speciellt för undersökning, planering och produktionsdata underlättar överföringen av stora datauppsättningar som resursmodeller. Till och med genom ostabila infrastrukturer för kommunikation med låg bandbredd.
  • Effektiv centraliserade och organiserade data skapar en samlad och korrekt informationskälla och säkerställer dataintegritet i alla led från versionsframtagning, säkerhet och behörighetshantering.
  • Datahanteringen fungerar oavsett filformat och ger användarna kontroll över sin kritiska projektinformation, oavsett i vilket program den genererats.
  • Det krävs minimal IT-kunskap och -involvering för att kunna installera och hantera systemet. Det sänker betydligt behoven av utbildning och support och ger snabbt avkastning på investeringen.