Kontakta säljavdelningen

Jordmodellering

Upptäck och modellera den geologiska miljön ovan och under jord

Med GEOVIA får du de modelleringsfunktioner för geologi som krävs för att kvantifiera och planera utvinning av mineralfyndigheter. Våra program integrerar modellering av malmkroppar och malmskikt, geostatistiska analyser, resursmodellering, kartläggning och framtagning av blockmodeller, undersökning och andra kritiska funktioner.

Med GEOVIA kan produktiviteten på gruvan ökas genom automatisering av arbetsflöden för processer som haltkontroll. Automatisering eliminerar repetitiva uppgifter och reducerar antalet fel, och understöds av visuell validering av konstruktioner för att ytterligare öka produktiviteten.

Med GEOVIA kan data centraliseras och skyddas, så att de är tillgängliga när de behövs. Utöver att möjliggöra effektivt samarbete får du fördelar genom stabil revisionsspårning. Det gör att du kan skapa mer välinformerade rapporter för JORC, Valmin, SAMREC, NI 43-101 och andra regelverk.

Viktiga fördelar:

– Verktyg som hjälper dig att uppnå större exakthet i modellering av malmkroppar och malmskikt.

– Större säkerhet i resursbedömningar och reservberäkningar.

– Ökad produktivitet på gruvanläggningar och hos användare.

– Gemensamt gränssnitt, vilket främjar snabbare användning.

 

Jordmodellering kan vara av intresse för:

Ledningen för tekniska tjänster

Ledningen för operativ verksamhet

Chefsgeologer

Operativa chefer

Chefer för tekniska tjänster

Prospekteringsgeologer

Resursgeologer

Geostatistiker

Produktionsgeologer

Gruvmätare

Modellerare av geologi

Geofysiker

Kartografer

Reservoaringenjörer

Geotekniska ingenjörer

Miljöingenjörer

Regionala landskapsingenjörer

Stadsgeologer

Stadsplanerare

Konsulter

Akademiker

 

Relaterade produkter

SurpacGeologisk modellering, borrhålsdata, kartläggningGEMSGeologisk modellering, borrhålsdata, kartläggningMinex Geologisk modellering, borrhålsdata, kartläggning