EXALEAD CloudView

Tillämpningar för stora datauppsättningar

Idag finns stordata överallt: Det kommer en ständig ström av data från nätverksuppkopplade maskiner, i informationslager, i äldre program och stordatorsystem och på själva webben. Genom att ta vara på och tolka den här informationen kan vi få värdefulla insikter i hur vi kan förbättra kundupplevelsen. Det första steget när du vill utvinna information ur stordata är att lagra alla data i ett lager där de kan utnyttjas utan att det inverkar negativt på den löpande verksamheten.

Med CloudView kan företagen:

  • registrera data (till exempel enkla platsdata eller mer komplex information)
  • samla informationen i ett datanätverk
  • reagera på information och agera (vidta omedelbara åtgärder eller samla in data under tid för processförbättringar).

CloudView integreras helt med olika tekniker så att kunderna kan strukturera informationen inifrån och ut och därmed få ny tillgång till viktiga maskindata. Bland alla anslutningar som utökar CloudViews funktioner för webbdatainsamling finns sådana som är specialiserade på sociala medier och som därför gör det enkelt att dela relevant information från till exempel Facebook, LinkedIn och Twitter. Organisationer inom alla branscher löser tekniska och finansiella problem genom att använda CloudView till att skapa verksamhetsrapporter och analyslösningar som är enkla att använda och som är skalbara till låg kostnad.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Ge organisationer möjlighet att bearbeta, indexera och komma åt miljarder poster av alla typer
  • Analysera stora volymer med maskingenererade data
  • Aggregera systemdata för att extrahera värde ur sakernas internet (IoT)
  • Få åtkomst till flera källor via en mängd olika anslutningar