Kontakta en försäljare

PLM Analytics

Hitta, mät och analysera PLM-data

Dassault Systèmes har tagit fram de bästa analysfunktionerna och gjort dem tillämpliga på PLM, och utnyttjar mångfalden och den fulla potentialen i produktkonstruktion och tillverkningsprocesser.

PLM Analytics hittar, mäter och analyserar PLM-data för fördjupad förståelse och förbättring av produktutvecklingsprocesserna inom alla PLM-områden.

Fatta bättre beslut, snabbare

EXALEAD PLM Analytics ger kunderna komplett hantering av produktprogram, från konstruktion till spårbarhet av ändringar, kostnader, kvalitet och problemanalys.

 • Analytics hjälper dig att driva verksamheten framåt.
 • Analytics är det enda sättet att förmedla PLM-status till ledningen.
 • EXALEAD tillhandahåller den enda analyslösningen som är optimerad för PLM.

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Business Analytics Manager

  Lokalt på företaget
  Ge alla företagsanvändare möjlighet att skapa nya analysvyer på begäran
  Upptäck rollen
 • Business Analytics User

  Lokalt på företaget
  Fatta bättre affärsbeslut med interaktiv realtidsanalys av processer och program
  Upptäck rollen
 • Issue Intelligence User

  Lokalt på företaget
  Övervaka och diagnostisera problemutveckling och förstå problemets orsak så att det kan mildras/avhjälpas
  Upptäck rollen