Nyheter i ENOVIA R2017x

Produktförbättringar

ENOVIA R2017x innehåller förbättringar inom hela produktportföljen som ökar användarnas produktivitet och förbättrar samarbetet. Samarbete kring produktutveckling och konstruktion effektiviseras med nya 3DDashboard-widgetar där du kan visa, prioritera och hantera ändringar. En mängd förbättringar för rollerna Product Engineer, Requirements Manager och Collection Developers gör att användarna kan komma igång snabbare. Nu ger rollen Project Manager större säkerhet och högre efterlevnad genom den grundläggande projektplaneringen. Regelefterlevnaden höjs med hjälp av kontrollerad dokumenthantering. I den här versionen kan handlare och förpackningskonstruktörer inom branschen för förbrukningsvaror fatta snabba beslut och kommunicera smidigt. Dessutom har alla användare nytta av de många förbättringarna av användarupplevelsen både i webbaserade och lokala miljöer.

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Uppdaterad
 • Ny
 • Marknadsföringsledning

  3D Merchandiser

  I molnet Lokalt på företaget
  Realistisk simulering och optimering av marknadsföringsstrategin i 3D
  Upptäck rollen
 • Marknadsföringsledning

  3D Merchandising Representative

  I molnet Lokalt på företaget
  Granska och samarbeta med optimerad marknadsföringsstrategi i 3D
  Upptäck rollen
 • Change Management

  I molnet Lokalt på företaget
  En strategisk och heltäckande samarbetsbaserad ändringsprocess som tydligt kommunicerar ändringsbeslut och uppgifter till alla områden som påverkas
  Upptäck rollen
 • Klassificering av immateriella rättigheter

  Classification Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Öka återanvändningen och sänk kostnaderna med säker innehållsklassificering
  Upptäck rollen
 • Produktdatahantering

  Collaborative Innovation

  I molnet Lokalt på företaget
  Hantera flerdisciplinär produktdefinition genom samarbete med maximal flexibilitet och spårbarhet
  Upptäck rollen
 • Konsumtionsvaror

  Collection Developer

  Lokalt på företaget
  En effektiv verksamhet och förbättrade cykeltider uppnås genom skapande och hantering av produkter
  Upptäck rollen
 • Collection Planner

  Lokalt på företaget
  Skapa en säsongsbunden plan för strategiskt utnyttjande av produkttillfällen och minimera resurskrävande utveckling i överkant för att säkerställa maximal vinstpotential
  Upptäck rollen
 • Collection Sourcing Manager

  Lokalt på företaget
  Förbättra de globala upphandlingsresultaten med bättre samarbete, processtyrning och riskhantering för interna och externa partner
  Upptäck rollen
 • Collection Vendor Manager

  Lokalt på företaget
  Förbättrar samarbetet mellan ett varumärke och dess leverantörer och återförsäljare
  Upptäck rollen
 • Configuration Management for BOM

  I molnet Lokalt på företaget
  Samarbeta på en konfigurerad materialspecifikation för att minska eller helt utesluta BOM-fel
  Upptäck rollen
 • Configuration Management

  I molnet Lokalt på företaget
  Hantera konfigurerbara strukturer för produktdata och optimera återanvändningen samtidigt som alla möjliga variationer tillgodoses
  Upptäck rollen
 • Programhantering

  Contract Deliverable Manager

  Lokalt på företaget
  Kopplar produktutvecklingsdata till ett program, vilket möjliggör övervakning och utvärdering i realtid för att förbättra programmets funktion
  Upptäck rollen
 • Programhantering

  Contract-based Program Manager

  Lokalt på företaget
  Förbättra prestanda enligt avtalet när alla krav driver teamet
  Upptäck rollen
 • Projektledning

  DHF based Project Manager

  Lokalt på företaget
  Hantera konstruktionsuppgifter och leveransobjekt med automatisk synkronisering med en spårbar fil för produktkonstruktionshistorik
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning för High Tech-branschen

  Defect Engineer

  Lokalt på företaget
  Hantera problem och felaktigheter i komplexa hierarkier för System-on-a-Chip-produkter
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsgranskning

  Design Review Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Lös problem tidigare genom att arbeta på den senaste virtuella produkten globalt
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsgranskning

  Design Reviewer

  I molnet Lokalt på företaget
  Samarbeta globalt på en virtuell produkt och lös problem i realtid
  Upptäck rollen
 • Efterlevnad

  Device Master Record Manager

  Lokalt på företaget
  Förenkla DMR-hanteringen med en enda källa till information
  Upptäck rollen
 • Skydd av immateriella rättigheter

  IP Controlled Access

  Lokalt på företaget
  Tillämpa och hantera begränsningar varje gång en användare försöker visa och nå företags immateriella rättigheter
  Upptäck rollen
 • Skydd av immateriella rättigheter

  IP Security Manager

  Lokalt på företaget
  Skydda immateriella rättigheter och exportkontroller med hjälp av klassificering
  Upptäck rollen
 • Hantering av materialspecifikation för tillverkning

  Manufacturing BOM Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Upprätthåll global samstämmighet mellan eBOM och flera olika tillverkningsanläggningars materialspecifikationer
  Upptäck rollen
 • Efterlevnad

  Materials Compliance Analysis

  Lokalt på företaget
  Låt arbetsledare och konstruktörer använda sig av Materials Compliance Analysis så att de kan fatta bättre beslut
  Upptäck rollen
 • Efterlevnad

  Materials Compliance Manager

  Lokalt på företaget
  Utvärdera och rapportera produkters efterlevnad av viktiga miljöbestämmelser
  Upptäck rollen
 • Klassificering av immateriella rättigheter

  Packaging Assets Manager

  Lokalt på företaget
  Säkra företagets lager och klassificering av förpackningstillgångar för insyn, kontroll och återanvändning
  Upptäck rollen
 • Förpackning och grafik

  Packaging Copy and Artwork Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En samarbetsinriktad och företagstäckande metod för utformning av text och grafik
  Upptäck rollen
 • Förpackning och grafik

  Packaging Copy and Artwork Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  En strukturerad och företagstäckande metod för hantering av text och grafik
  Upptäck rollen
 • Produktdefinition

  Product Architect

  I molnet Lokalt på företaget
  Hantera produkternas konceptuella och kommersiella aspekter och maximera återanvändningen av befintliga immateriella rättigheter och tillgångar
  Upptäck rollen
 • Hantering av materialspecifikationer för konstruktion

  Product Engineer with New Part Request

  Lokalt på företaget
  Bättre effektivitet och återanvändning av nya delar
  Upptäck rollen
 • Hantering av materialspecifikationer för konstruktion

  Product Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Samarbeta genom hela företaget utifrån en enda definition av konstruktionskomponenter och materialspecifikation
  Upptäck rollen
 • Produktdefinition

  Product Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Fastställ den bästa kombinationen av produktfunktioner som uppfyller marknadens krav och de lägsta ingenjörskostnaderna
  Upptäck rollen
 • Förpackade konsumtionsvaror

  Product Specification Engineer

  Lokalt på företaget
  Ett strukturerat förhållningssätt till hantering av specifikationsdata ger intelligent information för återanvändning och effektanalyser av ändringar
  Upptäck rollen
 • Projektledning

  Project Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Automatiserad realtidsspårning av projektgenomförande utifrån leveransobjekt (osynlig styrning)
  Upptäck rollen
 • Projektledning

  Project Team Member

  I molnet Lokalt på företaget
  Automatiserad realtidsspårning av projektgenomförande utifrån leveransobjekt (osynlig styrning)
  Upptäck rollen
 • Kvalitet

  Quality Checks Metrics

  Lokalt på företaget
  Visualisera kvalitetsmått i produktdatastrukturen i dynamiska djupgående 3DDashboards
  Upptäck rollen
 • Kvalitet

  Quality Document Manager

  Lokalt på företaget
  Företagsomfattande dokumentkontroll för globalt samarbete hela vägen från dokumentskapande via ändringar till distribution
  Upptäck rollen
 • Kvalitet

  Quality Manager

  Lokalt på företaget
  Integrerat och slutet kvalitetssystem för allt från rapporter om efterlevnadsbrister till korrigerande och förebyggande åtgärder
  Upptäck rollen
 • Efterlevnad

  Regulatory Affairs Manager

  Lokalt på företaget
  Hantera produktens marknadsinförande, registrering av enhets-id och rapportering av säkerhetshändelser genom hela produktens livscykel
  Upptäck rollen
 • Kravhantering

  Requirements Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Minska mängden produktfel med hjälp av samskapande med kunderna och en kravdriven utvecklingsprocess
  Upptäck rollen
 • Klassificering av immateriella rättigheter

  Semiconductor IP Classifier

  Lokalt på företaget
  Leverera System-on-Chip-produkter snabbare genom effektiv hantering av immateriella rättigheter
  Upptäck rollen
 • Produktdefinition för finans- och tjänstesektorn

  Services Product Contributor

  Lokalt på företaget
  Gör att medarbetare som är experter inom området kan delta i produktutveckling utifrån affärsinitiativ (lansering) och produkthantering (ändring) inom tjänstebranscher
  Upptäck rollen
 • Produktdefinition för finans- och tjänstesektorn

  Services Product Developer

  Lokalt på företaget
  Den här heltäckande rollen möjliggör produktutveckling utifrån affärsinitiativ (lansering) och produkthantering (ändring) för tjänstebranscher
  Upptäck rollen
 • Produktdefinition för finans- och tjänstesektorn

  Services Product Manager

  Lokalt på företaget
  Den här heltäckande rollen möjliggör produktutveckling utifrån affärsinitiativ (lansering) och produkthantering (ändring) för tjänstebranscher
  Upptäck rollen
 • Produktdatahantering

  Volume Computation

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa alternativa representationer av CATIA® 3DEXPERIENCE®-komponenter eller -sammanställningar för minskad minnesanvändning eller för att möta säkerhetskrav
  Upptäck rollen