Kontakta en försäljare

Konstruktionsledning

Samarbeta effektivt

Konstruktionshanteringen i ENOVIA hanterar och skyddar konstruktionsdata genom geografiskt spridda team och genom den utökade värdekedjan. ENOVIA, som körs på 3DEXPERIENCE-plattformen, hanterar konstruktioner som skapats med CATIA® 3DEXPERIENCE®, CATIA V5, SOLIDWORKS och CAD-verktyg från tredje part. ENOVIA möjliggör ett verkligt företagsomfattande samarbete genom att ge alla inblandade tidig insyn i produktdata och relaterad konstruktionsinformation innan de slutgiltiga besluten fattas. För tillverkare ger ENOVIA stöd för både formella granskningar och ad-hoc-granskningar av konstruktioner som alla inblandade har åtkomst till. Det främjar nya idéer, hjälper dig att identifiera problem och spåra åtgärder så att du kan säkerställa efterlevnad.

Med realtidsåtkomst till den senaste produktinformationen kan konstruktörer, ingenjörer och förpackningskonstruktörer förbättra samarbetet, lägga mindre tid på sökningar och undanröja konstruktionsfel kopplade till arbete med utdaterad information.

 

Viktiga fördelar

 • Förbättrad marknadsposition genom att lansera produkter kunderna vill ha vid första försöket
 • Minskade utgifter för omarbete vilket ger medel för att öka innovationstakten
 • Skydd av varumärkets identitet med processer som ger en enda åtkomstpunkt till materialet

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Förpackning och grafik
 • Konstruktionsgranskning
 • Konstruktionsledning för High Tech-branschen
 • Produktdatahantering
 • Produktdefinition för finans- och tjänstesektorn
 • Produktdefinition
Användare med rollen Packaging Designer har ett tufft arbete med att hantera grafikprocessen med tanke på de många snabbt föränderliga variationerna inom produktlinjer, globala marknader och växlande bestämmelser. Med ENOVIA, som körs på 3DEXPERIENCE, kan organisationer hantera grafikmaterial på ett bättre sätt. Innehållet lagras strukturerat. Det gör att konstruktörerna kan komma åt och återanvända grafik så att de kan uppnå konsekvens inom varumärket, mellan produktvariationer och genom hela produktportföljen. Resultatet är ett enhetligare varumärke.
Effektiva konstruktionsgranskningar är avgörande inom produktkonstruktionen. Med ENOVIA, som körs på 3DEXPERIENCE-plattformen, kan alla inblandade delta i realtidsgranskningar av digitala modeller på en virtuell prototyp. Genom verkligt samarbete kan projektteam identifiera och spåra problem hela vägen fram till lösningen.
I High Tech-branschen krävs det att alla konstruktörer delar exakt samma data- och konstruktionsmiljö om konstruktionshanteringen ska kunna vara effektiv. Konstruktionsledningen för High Tech-branschen i ENOVIA ger en unik modulär metod för hantering av konstruktionsdata, vilket optimerar alla data för effektiv återanvändning av konstruktioner och samarbete mellan flera platser. Den här infrastrukturen för datadelning ger maximerade prestanda och den garanterat effektivaste användningen av diskutrymme, vilket kan vara särskilt viktigt vid utveckling av omfattande maskin- och programvara.
Produktdatahanteringen i ENOVIA innehåller verktyg för konstruktionssamarbete genom alla led av produktutvecklingen så att du kan leverera innovativa produkter och goda kundupplevelser. ENOVIA, som körs på 3DEXPERIENCE-plattformen, tillhandahåller arbetsytor, underlättar konstruktionsprocesser och har stöd för hantering av data från flera CAD-miljöer.
ENOVIA som körs på 3DEXPERIENCE-plattformen ger en heltäckande vy över en produktdefinition så att användare med rollerna Product Developer och Product Manager inom tjänstebranschen kan fatta bättre beslut.
Med ENOVIA, som körs på 3DEXPERIENCE-plattformen, kan användare med rollerna Product Manager och Product Architect ta fram en optimal kombination av produktfunktioner för att möta efterfrågan på marknaden och minimera konstruktionskostnaderna. Tillverkare av komplexa produkter kan med fördel hantera produkternas konceptuella och kommersiella aspekter genom att kontrollera antalet varianter och maximera återanvändningen av befintliga immateriella rättigheter och andra tillgångar.
 • Konstruktionsledning för High Tech-branschen

  Defect Engineer

  Lokalt på företaget
  Hantera problem och felaktigheter i komplexa hierarkier för System-on-a-Chip-produkter
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsgranskning

  Design Review Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Lös problem tidigare genom att arbeta på den senaste virtuella produkten globalt
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsgranskning

  Design Reviewer

  I molnet Lokalt på företaget
  Samarbeta globalt på en virtuell produkt och lös problem i realtid
  Upptäck rollen
 • Produktdatahantering

  Engineering Workspace

  Lokalt på företaget
  Utför komplexa konstruktionsuppgifter i en avskild miljö samtidigt som du kontrollerar när ändringar sker
  Upptäck rollen
 • Förpackning och grafik

  Packaging Copy and Artwork Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En samarbetsinriktad och företagstäckande metod för utformning av text och grafik
  Upptäck rollen
 • Förpackning och grafik

  Packaging Copy and Artwork Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  En strukturerad och företagstäckande metod för hantering av text och grafik
  Upptäck rollen
 • Produktdefinition

  Product Architect

  I molnet Lokalt på företaget
  Hantera produkternas konceptuella och kommersiella aspekter och maximera återanvändningen av befintliga immateriella rättigheter och tillgångar
  Upptäck rollen
 • Produktdefinition

  Product Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Fastställ den bästa kombinationen av produktfunktioner som uppfyller marknadens krav och de lägsta ingenjörskostnaderna
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning för High Tech-branschen

  Project and Product Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Innovera mer, höj produktiviteten och få ut produkten på marknaden snabbare
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning för High Tech-branschen

  Project-based Defect Engineer

  Lokalt på företaget
  Project-based Defect Engineer spårar problem och felaktigheter som är direkt kopplade till konstruktionsdata som hanteras med hjälp av Software and System-on-a-Chip Designer
  Upptäck rollen
 • Produktdefinition för finans- och tjänstesektorn

  Services Product Contributor

  Lokalt på företaget
  Gör att medarbetare som är experter inom området kan delta i produktutveckling utifrån affärsinitiativ (lansering) och produkthantering (ändring) inom tjänstebranscher
  Upptäck rollen
 • Produktdefinition för finans- och tjänstesektorn

  Services Product Developer

  Lokalt på företaget
  Den här heltäckande rollen möjliggör produktutveckling utifrån affärsinitiativ (lansering) och produkthantering (ändring) för tjänstebranscher
  Upptäck rollen
 • Produktdefinition för finans- och tjänstesektorn

  Services Product Manager

  Lokalt på företaget
  Den här heltäckande rollen möjliggör produktutveckling utifrån affärsinitiativ (lansering) och produkthantering (ändring) för tjänstebranscher
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning för High Tech-branschen

  Software and System-on-a-Chip Designer

  Lokalt på företaget
  Samarbetsbaserad hantering av halvledarkonstruktioner och utveckling av programvara med modulbaserad teknik för globalt spridda team
  Upptäck rollen
 • Produktdatahantering

  Volume Computation

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa alternativa representationer av CATIA® 3DEXPERIENCE®-komponenter eller -sammanställningar för minskad minnesanvändning eller för att möta säkerhetskrav
  Upptäck rollen