l10n_parent = '136' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '17' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '280' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '282' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '284' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '232' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '236' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '208' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '218' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '292' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' l10n_parent = '288' and !deleted and !hidden and sys_language_uid = '6' ENOVIA för Consumer Packaged Goods och detaljhandel – affärslösningar för produktlivscykelhantering (PLM)

Consumer Packaged Goods och detaljhandel

Se hur Dassault Systèmes lösningar för produktlivscykelhantering (PLM) kan hjälpa ditt företag att skapa bättre, snabbare och smartare konsumentinriktade innovationer.

Produktplanering och programhantering i ENOVIA ger dig en ”osynlig styrning” som gör det enklare att upptäcka potentiella problem och risker innan de inträffar. Med osynlig styrning kan du genomföra projektuppdateringar som påverkar status.

Lansera en produkt och kunder över hela världen får veta det omedelbart. Detta ökar behovet av att koordinera leveranser – var du än befinner dig. En väl genomförd global lansering har blivit en absolut nödvändighet för företag som vill uppnå högsta möjliga avkastning på investeringen.

I dagens upplevelseekonomi är kundernas aktiva deltagande en integrerad del av produktutvecklingsprocessen. Det kravdrivna ENOVIA-systemet gör att alla berörda parter får insyn.

Utnyttjandet och skyddandet av de globala immateriella rättigheter som skapas dagligen på företagets olika kontor är avgörande för företagets framgång på kort och lång sikt.

Lansera en produkt och kunder över hela världen får veta det omedelbart. Detta ökar behovet av att koordinera leveranser – var du än befinner dig. En väl genomförd global lansering har blivit en absolut nödvändighet för företag som vill uppnå högsta möjliga avkastning på investeringen.