Konsumtionsvaror och detaljhandel

Den här lösningen från Dassault Systèmes är framtagen för konsumentbranschen och ger företag inom konsumentprodukter och detaljhandel bästa möjliga miljö för produktlivscykelhantering (PLM), där de kan samarbeta med intressenter, inklusive konsumenter, och skapa produkter som inspirerar.

ENOVIA:s lösningar för konsumtionsvaror och detaljhandeln tillhandahåller funktioner för kunder som behöver lösningar för materialefterlevnad, kravhantering och programhantering för att kunna möta verksamhetsmålen.

Lansera en produkt och kunder över hela världen får veta det omedelbart. Detta ökar behovet av att koordinera leveranser – var du än befinner dig. En väl genomförd global lansering har blivit en absolut nödvändighet för företag som vill uppnå högsta möjliga avkastning på investeringen.

Effektiva metoder för kvalitetskontroll har utvecklats till formella processer vars syfte är att säkerställa att produkterna uppfyller kundernas förväntningar, regleringar och bestämmelser. Dessa olika discipliner har genom åren utvecklats till en mekanism för förebyggande av problem och allmänna förbättringar.

Utnyttjandet och skyddandet av de globala immateriella rättigheter som skapas dagligen på företagets olika kontor är avgörande för företagets framgång på kort och lång sikt.

I dagens upplevelseekonomi är kundernas aktiva deltagande en integrerad del av produktutvecklingsprocessen. Det kravdrivna ENOVIA-systemet gör att alla berörda parter får insyn.

Lansera en produkt och kunder över hela världen får veta det omedelbart. Detta ökar behovet av att koordinera leveranser – var du än befinner dig. En väl genomförd global lansering har blivit en absolut nödvändighet för företag som vill uppnå högsta möjliga avkastning på investeringen.