Hur avinstallerar jag DraftSight?

Windows

Manuell avinstallation: Du kan avinstallera DraftSight manuellt på samma sätt som du skulle avinstallera andra program från Windows-datorn. Windows 8 1. Högerklicka på skärmen i nedre vänstra hörnet och välj Kontrollpanel från popup-menyn.
2. När kontrollpanelen visas väljer du Avinstallera ett program från kategorin Program.
3. Välj programmet som ska avinstalleras och klicka sedan på dess Avinstallera-knapp.
4. Klicka på Ja för att bekräfta avinstallationen av programmet. Windows 7 1. Klicka på Start.
2. Välj Kontrollpanel.
3. Välj Program.
4. Klicka på Program och funktioner.
5. Välj programmet du vill avinstallera genom att klicka på det och klicka sedan på knappen Avinstallera.
* Du kan behöva administratörsbehörighet för att ta bort program.

Mac

1. Navigera till mappen Program.
2. Dra programmet från mappen till papperskorgen.
3. Högerklicka på papperskorgens ikon, välj Töm papperskorgen och klicka sedan på knappen Töm papperskorgen för att bekräfta.

Linux

Avinstallera DEB (Ubuntu) i Programvara för Ubuntu:
1. Öppna Programvara för Ubuntu från sidlisten.
2. Skriv namnet på programmet du vill avinstallera i sökrutan.
3. Klicka på önskad programvara och klicka på Ta bort.
* Du kan behöva ange ditt lösenord för inloggning i dialogrutan för att autentisera din identitet.

Synaptic pakethanterare:
1. Öppna Ubuntu Unity genom att klicka på Ubuntu-ikonen längst upp i sidlisten. Skriv Synaptic i sökrutan och klicka på ikonen för att öppna den.
2. Skriv namnet på programmet du vill avinstallera i Snabbfilter.
3. Högerklicka på programmet du vill avinstallera och välj Markera för borttagning.
4. Klicka på Verkställ längst upp i fönstret
* Du kan behöva ange ditt lösenord för inloggning i dialogrutan för att autentisera din identitet.

Terminal:
1. Öppna Program > Systemverktyg > Terminal.
2. Skriv in följande där [program] är namnet på programmet du vill ta bort: sudo ’apt-get remove remove [program]’ 3. Om du är osäker på programmets exakta namn kan du söka efter det genom att skriva in följande där [nyckelord] är ordet du vill söka efter: sudo ’apt-get remove search [nyckelord]’
4. Ange ditt lösenord för inloggning på begäran.
5. Bekräfta avinstallationen genom att skriva ”y” och trycka på Retur på begäran.

Avinstallera RPM (Fedora)

Grafiskt med Lägg till/ta bort program:
1. Öppna System > Administration > Lägg till/ta bort program.
2. Sök efter programmet genom att skriva in dess namn eller nyckelord i sökrutan och klicka på Sök.
3. Avmarkera rutan till vänster om programmet du vill avinstallera.
4. Klicka på Verkställ.

Terminal:
1. Öppna Program > Systemverktyg > Terminal.
2. Skriv in följande där [program] är namnet på programmet du vill ta bort: sudo ’yum remove [program]’
3. Om du är osäker på programmets exakta namn kan du söka efter det genom att skriva in följande där [nyckelord] är ordet du vill söka efter: sudo ’yum search [nyckelord]’
4. Ange ditt lösenord för inloggning på begäran.
5. Bekräfta avinstallationen genom att skriva ”y” och trycka på Retur på begäran. För fler support- och servicealternativ för DraftSight, klicka här.