DELMIA 3DEXPERIENCE

NYA BANBRYTANDE ROLLER FÖR DIGITAL TILLVERKNING OCH PRODUKTION

Tillverkningssamarbete

Dra nytta av en förbättrad, förenklad och mer effektiv användarupplevelse för alla roller inom tillverkning och produktion.

 

 

Ergonomi

Utvärdera arbetsförhållanden, säkerställ efterlevnad och verifiera sammanställningar även med flera plattformar.

Robotik