Kompatibilitet med annan programvara

Dymola är kompatibelt med andra programvaror.

Functional Mock-up Interface

 

Med FMI kan vilket modelleringsverktyg som helst generera C-kod eller binärfiler som representerar en dynamisk systemmodell som sedan kan integreras smidigt i en annan modellerings- och simuleringsmiljö. Dymola har stöd för import och export av FMU-enheter i alla format och överensstämmer helt med FMI-specifikationen.

Import av FMU-enheter i Dymola underlättar integreringen av styrenheter eller undersystem som skapats med andra verktyg i en Modelica-modell, och tillför avancerade funktioner för hantering av algebraiska slingor och orsakssamband i modeller.

FMI-verktyg för Simulink

 

Dassault Systèmes erbjuder verktyg med fullständigt stöd för export och import av FMU-enheter med Simulink. Verktygsuppsättningen kan användas kostnadsfritt utan licensnyckel – support och underhåll erbjuds för Dymola-kunder.

  • Fullständigt FMI-stöd för både export och import.
  • FMI-version 1.0 och 2.0 – modellutbyte och samsimulering.
  • MATLAB/Simulink R2010a – R2016b (32- och 64-bitars).
  • Simulink Coder Target för export av FMU-enheter från Simulink.
  • Simulink FMU-block för import och inbäddning av FMU-enheter i Simulink-modeller.

Inbyggt Simulink-stöd

 

Utöver FMI har Dymola dessutom stöd för export av S-funktionsblock för direkt integrering i Simulink-miljön. Verktygskedjan är fullständigt kompatibel med HILS-plattformar som dSPACE.

HIL (Hardware in the Loop)

 

Dymola kan generera effektiv kod för HILS-plattformar, till exempel dSPACE och Concurrent. Tack vare generering av källkod kan användaren dessutom konfigurera en verktygskedja för miljöer som kan kompilera modeller med C-kod.

Python, Java och JavaScript

Köra Dymola från Python (förstora genom att klicka)

Dymola är kompatibelt med vanliga skriptmiljöer som Python och Java, vilket möjliggör flexibla skript för vanliga uppgifter. Parametrar kan ställas in och simuleringsresultat avläsas med verktygsbiblioteken som ingår. Data kan exporteras i olika format, inklusive CSV för Excel och HDF5.

Kompatibilitet mellan Dymola och SIMULIA-programvara

 

Dymola är kompatibelt med SIMULIA-verktygen Abaqus, iSight och Process Composer. Det kan användas vid exempelvis samsimulering. Bilden visar en animering av en yachtmodell som rider på en våg, med roderytor modellerade i Dymola. Ett exempel på samsimulering med Dymola och Abaqus av ett verklighetstroget låsningsfritt bromssystem presenteras i det här dokumentet från Modelica-konferensen 2009:
Interfacing Abaqus with Dymola: A High Fidelity Anti-Lock Brake System Simulation