CATIA Composer

CATIA Composer R2018

CATIA Composer är ett program för teknisk kommunikation som gör det möjligt för dig att tydligt presentera produkter med befintliga 3D CAD-data. Följande nya förbättringar finns i CATIA Composer R2018:

Etikettorientering och -position för mätningar

 

Det nyligen tillagda avsnittet Label (etikett) i rutan Properties (egenskaper) har två nya egenskaper, Label orientation (etikettorientering) och Label position (etikettposition) för ökad kontroll och flexibilitet.

 

 

 

Rättighetshantering för Digger

 

Undvik oväntade ändringar i Digger-vyn och få större kontroll över användarupplevelsen.

Fyllnad för mätvärden

 

Om du anger inställningarna ”Label orientation = Auto” (automatisk etikettorientering) och ”Shape = None” (ingen form) lägger applikationen till ett fyllnadsutrymme runt dimensionstexten.

Stöd för favoritkontext för 3DXML

 

Nu när du importerar 3DXML-filer som innehåller toleranser och anteckningar för 3D-modeller finns det stöd för favoritkontext och synligheten för geometriska element blir korrekt hanterad.

Stöd för CATIA V5-6 R2017 (R27)

 

Stöd för Pro/E Creo 3.0

 

Andra nya funktioner

 

Spegelanimeringar

 

Med ett klick kan du skapa en omvänd animering och sätta blinkeffekterna i början av animeringssekvensblocket, inklusive funktionen för att översätta och skaländra rörelser.

Animeringsbibliotek

 

Innehåller en uppsättning anpassningsbara animeringar som användaren kommer åt via en ny verkstadspanel. Användaren kan använda och redigera animationsuppsättningen som medföljer och skapa sina egna.

CGM-utdata och touchområden för S1000D 4.x

 

Anpassa egenskaper för touchområden så att de uppfyller S1000D 4.x-standarden för CGM-utdata och i medföljande XML-filer.

Metadatavärde för trädnodsvisning

 

Med alternativet Overload assembly tree names (överlagra sammanställningsträdnamn) kan du använda värden för metaegenskaper istället för agentnamn för trädnodsvyn av sammanställningen.

Ta bort färger som ärvts från överordnade noder

 

Ger möjlighet att välja en komponentfärg som ärvts av den överordnade

Tidslinje med flera nivåer

 

Användaren kan snabbt skapa en komplex animering och hantera den genom att bara skapa och dra block på tidslinjen.

Delmål

 

Med den nya indikatorn Delmål kan användaren definiera en eller flera bestämda bildrutor i animeringen. De kan användas till att generera representativa bilder av animeringen automatiskt.

Bibliotek med 3D-verktyg

 

Nya verktyg. Varje verktyg är konfigurerbart och levereras med en uppsättning fördefinierade smarta vyer. De här verktygen sparar tid och ger tydligare instruktioner.

Nytt insticksprogram för CATIA Composer Player.

 

Nu kan du spela upp Composer i alla webbläsare som har stöd för NPAPI-tekniken.