CATIA 3DEXPERIENCE R2015x

Produktförbättringar

Dynamisk systemsimulering med Mechatronic Systems Engineer

CATIA R2015x innehåller ett antal förbättringar inom systemteknik, det vill säga produktutveckling som integrerar tvärdisciplinära funktioner för modellering, simulering, verifiering och hantering. Med den förbättrade rollen Mechatronic Systems Engineer går det att använda kinematisk mekanik definierad i 3D i form av inmatning i en Modelica-systemmodell för att simulera och analysera dess dynamiska beteendemönster i en enda integrerad miljö. Ett enkelt exempel är modellering och analys av en mekanisms inledande acceleration från stillastående läge till följd av en belastning. Dessutom kan konstruktörerna nu på ett mer fullständigt sätt modellera och simulera fysiska beteendeegenskaper hos tvärdisciplinära system som kombinerar hydraulik, elektronik, mekanik och inbäddad programvara (t.ex. bromssystem till fordon).

Stor utökning av CATIA i byggbranschen med tre nya roller

I R2015x utökas funktionerna för byggbranschen i CATIA. Tre nya roller har lagts till: Concept Structural Designer, Civil Engineer och Architectural Detail Designer. Med Concept Structural Designer kan arkitekter, byggnadsingenjörer och konsulter enkelt skapa och hantera det allmänna arrangemanget av en byggnads struktur, inklusive primära balkar, sekundärt balkmönster och grundelement. Med de heltäckande programmen i Civil Engineer kan användarna konstruera, granska och samarbeta kring ett infrastrukturprojekt . Det kan till exempel gälla att ta hänsyn till typiska faktorer som skala och terräng. Väg- och vattenbyggnadsingenjörer kan också förbereda infrastrukturkonstruktionen genom att skapa en realistisk 3D-modell för marken och under markytan. Architectural Detail Designer tillhandahåller en samarbetsbaserad konstruktionsmiljö där arkitekter, planerare, konsulter och fastighetsägare kan samarbeta.

Visual Experience Designer tillhandahåller högre fotorealistisk bildkvalitet och integrering med kreativ grafik

I Visual Experience Designer kan renderingar visualiseras i realtid, så att konstruktören kan arbeta direkt i en mycket realistisk visuell miljö. Det gör det lika lätt att rendera och skapa fotorealistiska bilder av hög kvalitet som att använda en kamera. Det ger ett integrerat, lättanvänt gränssnitt för att skapa och manipulera miljöer och belysning, tillämpa material och visualisera produkten med realtidsbaserad eller interaktiv strålföljning med algoritmer för ”global belysning”, så att bästa möjliga konstruktionsbeslut kan fattas. I R2015x utökas Visual Experience Designer genom att funktioner för Nvidia VCA-maskinvara introduceras, vilket förbättrar det interaktiva renderingsarbetet. I R2015x introduceras även nya funktioner för det kreativa grafikarbetsflödet med stöd för import av Adobe Illustrator SVG-filer och möjlighet till komplex mappning av etiketter och texturer på 3D-objekt.

Nya rollen Composites Braiding Designer simulerar flätningsprocessen

I CATIA Design/Engineering R2015x ger rollen Composites Braiding Designer möjlighet att konstruera kompositkomponenter som tillverkas genom flätningsprocessen, där kompositfibrer flätas ihop runt en spindel på en spinnmaskin. Rollen tillhandahåller en avancerad simuleringsmiljö som ger konstruktörer möjlighet att förutsäga och visualisera fibrernas banor på komplexa ytor, och optimera maskinparametrarna för önskad fiberorientering enligt de mekaniska kraven. Tack vare den här lösningen kan korrekt spindelform uppnås automatiskt, utan fysiska prototyper, och flätade produktionskomponenter får högre kvalitet.

Öppna system tack vare stöd för FMI

Systemkonstruktörer kan nu dra fördel av ännu större öppenhet tack vare nytt stöd för FMI-standarden (Functional Mockup Interface). FMI är en öppen standard för utbyte av systemmodeller för modelldelning och samverkande simulering. Nu kan Modelica-systemmodeller exporteras från CATIA i form av FMU-enheter (Functional Mockup Units) och valideras i ett annat system, till exempel testmiljöerna Hardware in the Loop (HIL) och Real Time Analysis (RTA). På samma sätt kan FMU-enheter importeras från andra verktyg så att dessa systemkomponenter kan simuleras tillsammans i CATIA.