Kontakta en försäljare

Systemteknik

Bemästra utvecklingsprocessen för tvärdisciplinära system

Det har aldrig varit mer utmanande att utveckla smarta produkter. Utvecklare behöver en integrerad metod för systemtekniken för hela utvecklingsprocessen. Kravhantering, systemarkitekturdefinition, detaljerad modellering och simulering av komplexa system, samt utveckling av inbäddad programvara är samtliga processer som måste behärskas i ljuset av den färdiga produkten.

Dassault Systèmes systemtekniklösning tillhandahåller en unik, öppen och omfattande utvecklingsplattform. Det är en plattform med fullt integrerade funktioner för tvärdisciplinära modellerings-, simulerings-, verifierings- och affärsprocesser som behövs för att utveckla komplexa ”cyberfysiska” produkter. Det gör det möjligt för organisationer att snabbt och enkelt utvärdera begäran om ändringar eller utveckla nya produkter eller systemvarianter, samtidigt som de använder en enhetlig metod för prestandabaserad systemteknik som minskar de totala kostnaderna för system- och produktutveckling.

FÖRDELAR

 • Dra nytta av en förstklassig modellbaserad systemutvecklingsplattform som förkortar utvecklings- och valideringsprocesserna för komplexa system och produkter.
 • Säkerställ efterlevnad av marknadskrav och bestämmelser samtidigt som du förkortar ledtider och minskar kostnader genom kravhantering i världsklass.
 • Skapa samarbete mellan alla områden och definiera en komplett systemarkitektur genom ett flertal drift-, funktions- och komponentvyer.
 • Verifiera beteendet för komplexa produkter och system som omfattar flera konstruktionsområden, med Modelica-baserad modellering och simulering.
 • Integrera inbäddade system och processer för 3D-produktkonstruktion och utnyttja intelligenta inbäddade system i 3DEXPERIENCE-simuleringen av komplexa mekatronikprodukter och -system.

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende
 • Elsystem
 • Flödessystem
 • Simulering av Modelica-systemens beteende
 • Systemarkitektur
Modelica-systembibliotek utvecklas av områdesspecialister. De används tillsammans med Dassault Systèmes Modelica-baserade lösningar (antingen CATIA 3DEXPERIENCE eller Dymola) för att snabbt modellera och simulera beteendet hos komplexa system som täcker flera konstruktionsområden – från flyg- och fordonsdynamik till strömförsörjningssystem.
Konstruktion av elsystem är ständigt en utmaning för alla typer av produkter och branscher, och det gäller allt från flygplan, fordon och fartyg till vitvaror och bearbetningsanläggningar. Det beror på att alla nödvändiga ledningar, kablage och elektriska komponenter fortsätter öka i antal och komplexitet. Dassault Systèmes erbjuder en omfattande, kraftfull och öppen lösning för 2D- och 3D-konstruktion och tillverkning av elektriska ledningar, kablage och flex-rigida mönsterkort.
För allt från flygindustriapplikationer till konstruktion av bearbetningsanläggningar och kraftverk styrs 2D- och 3D-definitionen av flödessystem av olika standarder och specifikationer som ger en fullständig definition av systemklassificering och användningssammanhang. Dassault Systèmes lösning för flödessystemkonstruktion ger en kraftfull konstruktionsmiljö som baseras på specifikationer, och som integrerar företagets kunskaper och erfarenhet i den detaljerade konstruktionsprocessen.
3DEXPERIENCE-plattformen använder Modelica-språket med öppen källkod och FMI-standarden (Functional Mockup Interface) för att snabbt modellera och simulera multi-fysikdynamik och kontrollsystem. Dessa system kan innehålla en kombination av mekaniska, elektriska, elektroniska, hydrauliska, termiska, styr-, elkraft- eller processorienterade egenskaper och komponenter.
Från flygplan till bilar, industrimaskiner, fartyg och vitvaror – komplexiteten hos produkterna och de system som håller dem igång ökar ständigt. Hur hanterar du den här komplexiteten utan att leverera produkterna för sent? Dassault Systèmes systemtekniklösning gör att du kan modellera och sammanställa komplexa produkter och systemarkitekturer, samtidigt som du definierar och kör deras inbäddade system.
 • Elsystem

  Cabletray 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  3D-miljö för utveckling av elkabelstegar för fysisk konstruktion av kabelstegar utifrån den fullständiga digitala modellen.
  Upptäck rollen
 • Simulering av Modelica-systemens beteende

  Dynamic Systems Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera, simulera och validera snabbt komplexa konstruktionssystem med Modelica-språket, helt integrerat i en modellbaserad systemteknisk metod. En Modelica- och FMI-kompatibel lösning för effektiv modellering och simulering av dynamiska multifysiksystem.
  Upptäck rollen
 • Elsystem

  Electrical 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruktion av kablage och kabeldragningssystem i samband med systemdefinitioner i ritningar och den fullständiga virtuella 3D-produkten.
  Upptäck rollen
 • Elsystem

  Electrical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En integrerad elutvecklingsmiljö i 3D som möjliggör fysisk konstruktion av kablage inom den digitala modellens kontext.
  Upptäck rollen
 • Elsystem

  Electrical Harness Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Generera en utbredd definition av 3D-kablagekonstruktionen för att skapa trådläggningsmall för tillverkning samt kablagedokumentation.
  Upptäck rollen
 • Flödessystem

  Fluid 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En integrerad miljö för utveckling av 3D-flödessystem för fysisk konstruktion av rör-, slang-, värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem i den digitala modellen.
  Upptäck rollen
 • Simulering av Modelica-systemens beteende

  Mechatronic Systems Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Utnyttja kraften i Modelica och 3DEXPERIENCE och utveckla, simulera och validera komplexa mekatroniksystem.
  Upptäck rollen
 • Elsystem

  Printed Circuit Board Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera rigida eller flexibla mönsterkort med hänsyn till den övergripande mekaniska konstruktionen.
  Upptäck rollen
 • Elsystem

  Rigid Flex Circuit Board Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Avancerad konstruktion av rigid-flex-mönsterkort för att optimera layout och materialkostnader.
  Upptäck rollen
 • Systemarkitektur

  Systems Architect

  I molnet Lokalt på företaget
  Klargör eller definiera behov och mål och utveckla en kostnadseffektiv lösning genom analys i en modellbaserad metod som belyser det driftmässiga sammanhanget och de tjänster som systemet tillhandahåller, samt funktions- och komponentarkitekturer som definierar konturer för alla systemkomponenter.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Battery Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Batterisimulering på systemnivå.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Behavior Optimization

  I molnet Lokalt på företaget
  Optimera och finjustera systemparametrar för en enhet eller dess styrenhet och förbättra systemdynamiken för flera kriterier och fall.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Brushless DC Drives Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Möjliggör integrering av borstlösa likströmsmotorer och styrning i system.
  Upptäck rollen
 • Simulering av Modelica-systemens beteende

  Systems C Code Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Generera C-kod från Modelica-kompatibla systembeteendemodeller för att validera modellen på alla maskinvaruplattformar.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Cooling Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Utveckla kylsystem och dimensionera komponenter för batterier, elektriska drivenheter och elektronisk värmehantering.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Electric Power Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera, simulera och analysera elektrisk DC- samt enfas- och trefas-AC-system och effektivisera utvecklingen och verifieringen av deras styrsystem.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Electrified Power Train Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Underlättar de olika konstruktionsstegen under hela processen för utveckling av elektriska drivenheter.
  Upptäck rollen
 • Simulering av Modelica-systemens beteende

  Systems FMU Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Generera FMU-enheter (Functional Mockup Units) från 3DEXPERIENCE-plattformen för att integrera och simulera modellen på andra samsimuleringsplattformar.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Flexible Bodies Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Effektivisera analysen av stora balkrörelser, ringplattor och flexibla kroppar.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Flight Dynamics Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera, simulera och analysera de flygdynamiska egenskaperna för många olika flygfarkoster.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems HVAC Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Optimera konstruktion och prestanda i ventilations- och klimatanläggningar.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Human Comfort Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera och analysera värmekomforten i byggnader och fordon.
  Upptäck rollen
 • Systemarkitektur

  Systems Multi-Views Architect

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera omfattande systemarkitektur med tillstånd och dynamiska representationer med en modellbaserad metod och skapa förståelse för driftsmässiga sammanhang och behov och utveckling av funktions- och komponentarkitekturer.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Powertrain Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera och simulera egenskaperna i fordonets drivsystem, inklusive fordonets resulterande rörelse.
  Upptäck rollen
 • Simulering av Modelica-systemens beteende

  Systems Real Time Execution Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Exportera Modelica-kompatibla modeller för systembeteende från 3DEXPERIENCE-plattformen för användning i HIL-testmiljöer.
  Upptäck rollen
 • Flödessystem

  Systems Schematic Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa områdesspecifika intelligenta ritningar för system för kabeldragning, rör/slangar och ventilations- och klimatanläggningar.
  Upptäck rollen
 • Simulering av Modelica-systemens beteende

  Systems Simulink Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Exportera Modelica-kompatibla modeller för systembeteende från 3DEXPERIENCE-plattformen för simulering i en Simulink-miljö.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems VeSyMA Engines Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera bensin och dieselmotorer för utvärdering av inlopps- och utloppsflöden, utsläpp och vridmoment.
  Upptäck rollen
 • Flödessystem

  Tubing Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera och optimera fysiska system för både styva och flexibla rör/slangar och ventilations- och klimatanläggningar, från definition av grundläggande dragning till detaljerade konstruktioner.
  Upptäck rollen