3DVIA Store

3DVIA Store tillhandahåller ett onlineprogram för rumsplanering i 3D för att testa, optimera och implementera koncept för butikslayout och varuplaner.

snabba på nyöppnande av butiker och förbättra resultaten av visuell marknadsföring

3DVIA Store är nästa generations internetplattform för arkitektur, konstruktion och visuell marknadsföring, där man kan testa, optimera och implementera koncept för butikslayouter i olika butikslokaler.

3DVIA Store ger användare möjlighet att göra följande:

  • snabbt definiera nya butiks- eller hörnkoncept i realtid i 3D
  • validera efterlevande av marknadsföringsplaner, kommersiella planer och tekniska planer
  • testa på ett litet urval av butiker och/eller återskapa i stor skala
  • optimera visuella marknadsföringskampanjer och anpassa dem efter varje butiks förutsättningar
  • minimera infrastrukturkostnaderna samtidigt som de får gedigen flexibilitet att möta sina behov tack vare den senaste molntekniken