Mar 16 2016

Vestas Wind Systems väljer Dassault Systèmes industrilösning för hållbara vindturbiner

Den världsledande nordiska tillverkaren av vindkraftsturbiner Vestas Wind Systems A/S förenar system och processer i sitt globala produktionsnätverk med 3DEXPERIENCE-plattformen.

VELIZY-VILLACOUBLAY, Frankrike – 16 mars 2016 – Dassault Systèmes, världsledande inom mjukvara för 3D-design har offentliggjort att Vestas Wind Systems A/S, världens största producent av turbiner för vindkraft med huvudkontor i Danmark, har valt att implementera industrilösningen Sustainable Wind Turbines. Lösningen låter Vestas standardisera tillverkningssystem och processer i den världsomspännande produktionskedjan, och understödjer framtida planer för expansion.

År 2025 beräknas vindkraften stå för upp emot tio procent av världens elförbrukning. På en föränderlig marknad med snabb teknisk utveckling måste aktörerna ha förmågan att anpassa produktionen så att den genomförs nära kunden och tar hänsyn till lokala marknaders krav och önskemål. Med fler än 56 800 vindturbiner installerade i 75 länder på sex kontinenter, ser Vestas behovet av att kunna producera varje produkt i var och en av företagets 19 fabriker världen över, och upprätthålla kvalitets- och kostnadsmålen även under kraftig expansion.

Sustainable Wind Turbines är baserad på 3DEXPERIENCE-plattformen och tillämpar DELMIA Apriso vilket skapar oöverträffad funktionalitet inom utveckling, produktion och projektadministration. Lösningen integrerar information från olika källor och områden och låter företag planera och validera produktionsprocessen virtuellt innan den fysiska produktionen startar, vilket sänker kostnader, minskar risken för flaskhalsar och felsökning, och säkerställer en hög kvalitets- och effektivitetsnivå.

Vestas erhåller en unifierad digital lösning för överblick och kontroll över tillverkningsledet i realtid, som på ett säkert sätt kan integreras med företagets befintliga ERP-system. Företaget kan koordinera och synkronisera människor, processer, utrustning och material, samt även processer utanför själva produktionsledet som exempelvis lagerhantering. Med större operativ flexibilitet och möjlighet att snabbare anpassa sig till förändringar på marknaden kan Vestas snabbt implementera förbättringar, designa och bygga sina produkter på alla sina produktionsställen.

”Klimatförändringar och trygg energitillförsel är två av de största utmaningarna världen står inför idag och i morgon, vilket understryker betydelsen av att ställa om till gröna och ekonomiskt vinstdrivande energilösningar. 3DEXPERIENCE-plattformen låter oss utveckla sättet vi bedriver produktion på utifrån en helhetssyn. Vi kan förbättra effektiviteten och anpassningen till lokala standarder och därmed bidra till att etablera långsiktigt hållbara lösningar på alla marknader”, säger Jean-Marc Lechêne, COO på Vestas.

”Tillverkare som Vestas eftersträvar att öka intäkterna och expandera på framväxande marknader, men måste samtidigt förbättra effektiviteten och kvaliteten, minimera spill, sänka kostnader och förhålla sig till ekologisk hållbarhet. Industrilösningen Sustainable Wind Turbines erbjuder en digital grund för kontinuerlig förbättring, kvalitetssäkring och regelefterlevnad till lägsta totalkostnad”, säger Monica Menghini, Executive VP och CSO, Dassault Systèmes.

För mer information om Dassault Systèmes industrilösningar för energi- och processindustrin, besök www.3ds.com/industries/energy-process-utilities/