Feb 14 2008

Technia och VTI Technologies går samman för att förbättra innovationskraften

Technia, den ledande leverantören i Europa av PLM-lösningar (Product Lifecycle Management), har skrivit ett avtal med VTI Technlogies i Finland, gällande leverans av en ENOVIA PLM lösning från Dassault Systèmes. En PLMlösning ger företag effektivare design-, utvecklings- och inköpsprocesser vilket ger snabbare marknadsintroduktioner. Målet med VTIs PLM lösning är att göra det möjligt  att signifikant förbättra förmågan att få ut nya innovativa produkter på marknaden. Detta avtal visar även på Technias PLM ledarskap i Finland, där företaget redan har världsledande kunder som Nokia, Andritz, Metso Paper etc.

VTI Technologies skapar lösningar som ger trygghet, säkerhet, hälsa och livskvalitet. Företaget grundades 1991 och är den världsledande utvecklaren och tillverkaren av sensorer. Sensorerna mäter acceleration, rörelse, stötar, vibration, vinklar och tryck. VTIs lösningar används mycket inom bilindustrin men även inom andra industrier som sport & hälsa, medicinteknik, instrument och bärbara terminaler där behovet av att kunna mäta är mycket viktigt. 

”Vi valde ENOVIA PLM lösningen för att vi tror att den bidrar till att vi snabbare får ut nya produkter på marknaden. Vår utvärdering visade att ENOVIA lösningen i kombination med Technias know-how och kapacitet i att utveckla PLM lösningen, är det rätta valet för att VTI ska kunna förbättra sin produktlivscykelhantering (PLM)”, säger Markku Sulonen, VP, Head of Development på VTI Technologies.

Med hjälp av ENOVIA PLM lösningen och Technia Oy:s professionella tjänster , kommer VTI Technologies kunna skapa en samarbetsplattform där företagets produktrelaterade information samlas på en enda plats för att sedan kunna användas över hela organisationen – från forskning & utveckling till produktion.

“VTI är ledare inom sitt område och är ett företag med en imponerande tillväxthistoria. Detta förstärker vår ledande position i Norden vad det gäller Product Lifecycle Management (PLM)”, säger Jonas Gejer, VP, Technia AB.

”Den här nya affären inom HighTech industrin validerar Technias styrka och kunskap som Dassault Systèmes huvudleverantör av PLM  i Finland och i Norden. VTI förenas med många andra av Techinas finska kunder, vilka bidrar till att göra ENOVIA till en ledande PLM-samarbetsmiljö för den nordiska industrin”, avslutar Denis Senpere, Senior Vice President of Dassault Systèmes and General Manager ENOVIA Europe.