Mar 01 2007

Fueltech väljer CATIA PLM Express från Dassault Systèmes

Tiden för produktutveckling minskar från dagar till timmar och produktiviteten ökar

Göteborg den 1 mars 2007 - Fueltech Sweden AB har valt CATIA PLM Express för att förbättra sin produktivitet. Företaget som ingår i österikiska Salzburger Aluminium Group utvecklar och tillverkar bränsle-, olje- och ureatankar åt bland annat Volvo och Scania. Fueltech valde CATIA PLM Express tack vare dess användarvänlighet och snabbhet. CATIA är dessutom industristandard inom fordonsindustrin.

"I vår verksamhet föregås en affär ofta av omfattande överläggningar med kunden avseende produktdesign. Därför är det viktigt att kunna förkorta tiden för designförberedelser," säger Matthias Nedfors, produkt- och utvecklingschef vid Fueltech Sweden AB. "Med CATIA PLM Express ersätts tidigare tidsödande arbetsprocesser med några enkla knapptryckningar eller att designers drar i de tredimensionella ritningarna på skärmen. Det innebär att arbetstiden kan minska från flera dagar till några få timmar samtidigt som kundnöjdheten ökar."

"CATIA PLM Express optimerar produktutvecklingen i samtliga steg. Systemet är fullt kompatibelt med de system som används hos kunder, leverantörer och partners, vilket eliminerar behovet av ytterligare mjukvaruintegration," förklarar Didier Gaillard, Nordenchef, Dassault Systèmes AB. "CATIA PLM Express är kraftfull och lättinstallerad. Systemet erbjuder den säkra samarbetsmiljö som är viktig för att Fueltech ska kunna arbeta nära kunder och partner. Tack vare sin stora skalbarhet gör CATIA PLM Express det möjligt för Fueltech att låta systemet utvecklas i takt med att företagets behov växer."

Semcon Engineering Solutions försåg Fueltech med licensen för CATIA PLM Express. Genom att möjliggöra ett mer interaktivt samarbete med större kunder kommer Fueltechs val av CATIA PLM Express att positionera företaget som en ledande internationell tankleverantör.

CATIA PLM Express är en skalbar lösning som möter behov från företag av alla storlekar samtidigt som det erbjuder designkapaciteten i CATIA till ett överkomligt pris. Systemet gör det möjligt för konstruktörer att arbeta och samarbeta snabbt, smidigt och säkert. Dessutom bidrar CATIA PLM Express till minskade kostnader, ökad innovationsgrad, förbättrad kvalitet samt snabbare produktlanseringar, vilket skapar nöjda och lojala kunder.

 ###