Jan 27 2014

SOLIDWORKS Mechanical Conceptual ger mekanisk konceptdesign en ny dimension

Dassault Systèmes, skaparna av 3DEXPERIENCE och världsledande inom mjukvara för 3D-design, digitala 3D-mock-ups och Product Lifecycle Management-lösningar (PLM) har lanserat SOLIDWORKS Mechanical Conceptual, en utvecklingsmiljö för mekanisk konceptdesign som är fullt integrerad med 3DEXPERIENCE-plattformen.

Den nya lösningen effektiviserar konceptdesign och gör det möjligt att snabbt utvärdera och jämföra alternativa koncept i inledningen av konstruktionsprocessen, och enkelt och intuitivt fånga idéer.

Den nya programvaran demonstreras live på SOLIDWORKS World 2014 som pågår fram till den 29 januari. Där berättar också flera kunder som haft möjlighet att utvärdera Mechanical Conceptual i test- och produktionsmiljön under de senaste sex månaderna om sina erfarenheter och upplevelser.  Deras vittnesmål visar att SOLIDWORKS Mechanical Conceptual innebär ett nytt steg för mekanisk konceptdesign och låter användare snabbt föreviga och vidareutveckla sina idéer digitalt för att skapa produkter som lämnar avtryck på marknaden.

”Jag använde Concept Archive för att samtidigt utforska och testa olika sätt att utveckla min idé. Med hjälp av SOLIDWORKS Mechanical Conceptual kunde jag snabbt skapa tre eller fler konceptkonfigurationer på samma tid som det tar att producera en enda i en konventionell 3D CAD-lösning. Jag kan snabbt vidareutveckla en design och flytta in det utvalda konceptet i SOLIDWORKS för att sätta de sista detaljerna”, säger William MacLeod, senior engineer på Kennedy Hygiene, en ledande tillverkare av hygienprodukter.

”När teknologi och affärsmodeller utvecklas förväntar sig våra kunder att vi ska ge dem nya verktyg för att hjälpa dem samverka mer brett och utnyttja 3D-konstruktion och 3D-utskrifter för att bli mer konkurrenskraftiga och innovativa. Det är vad vi gjort med SOLIDWORKS Mechanical Conceptual. För första gången kan hela tillverkningsindustrin dra nytta av en social plattform som spänner över både den globala SOLIDWORKS-communityn och den världsomspännande CATIA-communityn”, säger Bertrand Sicot, CEO för SOLIDWORKS på Dassault Systèmes.

Lösningen är fokuserad på de fyra nyckelfaktorerna för framgångsrik konceptdesign.

  • Användare kan snabbt skapa och utveckla sina koncept utan att ta hänsyn och snabbt och enkelt fånga upp idéer för att skapa och validera koncept.
  • Användare kan anpassa designprocessen till att efterlikna den egna tankeprocessen, med hjälp av flexibla, instinktiva verktyg i en löst strukturerad modelleringsmiljö med direkt redigering.
  • Verktyg för social samverkan inom den interaktiva 3DEXPERIENCE miljön låter användare fånga upp kunskaper och insikter från andra delar av företaget, kunder och partners.
  • Data är säker, ständigt uppdaterad och tillgänglig överallt med automatiskt sparade versioner av designen.

SOLIDWORKS Mechanical Conceptual tar vara på de möjligheter och bemöter de utmaningar som dagens marknad innebär – med ständigt högre krav på samverkan och på snabb, flexibel konceptdesign. Lösningen kombinerar kraften i den världsledande teknologin från Dassault Systèmes med SOLIDWORKS välbekanta och lättanvända gränssnitt för att förenkla och effektivisera mekanisk konceptdesign, och låta användare utveckla, bekräfta och välja de koncept som passar kunderna och verksamheten bäst.

SOLIDWORKS baserad på Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE plattform är förberedd för molnet för att dra nytta av den sociala dimensionen av konceptdesign och beslutsfattande.

Tillgänglighet
SOLIDWORKS Mechanical Conceptual kommer att bli allmänt tillgänglig i april 2014. För mer information, besök: http://www.solidworks.com/sw/products/3dexperience/solidworks-mechanical-conceptual-overview.htm