Varför välja en utbildningspartner?

För att lyckas med dina projekt behöver du ha rätt utbildningslösningar redan från början. En tillämplig utbildning innebär, bland annat, att ha den rätta kombinationen av e-lärande och traditionell lärarledd utbildning, med hjälp av det bästa tillgängliga undervisningmaterialet från pålitliga källor eller OEM (Dassault Systèmes), välutbildade och kvalificerade (certifierade) lärare och mentorer samt de rätta undervisnignsprogrammen för dina användare, din administration, personalsupport och ditt IT-team inklusive möjligheter att mäta och utvärdera användarnas och programmens effektivitet.

Om du väljer att arbeta med en EPP garanteras du allt detta. Endast EPP:er har åtkomst till det officiella och aktuella utbildningsmaterialet som tagits fram av Dassault Systèmes. EPP:er kan tillhandahålla utbildning om och när så behövs genom vår cloud eLearning-miljö kallad Companion Learning Space, där allt utbildningsmaterial och alla kundanpassningar alltid är snabbt tillgängliga, dygnet runt och över hela världen. Dassault Systèmes EPP:er tillhandahåller den bästa tillgängliga utbildningen. Deras lärare utbildas, testas och certifieras för att säkerställa att deras kunskaper och färdigheter uppfyller Dassault Systèmes krav. Dassault Systèmes EPP:er har direktåtkomst till vårt globala utbildningsteam där de kan få hjälp i eventuella undervisningfrågor.

Att välja en EPP är det bästa sättet att minska risker och besvikelser, säkra dina projektinvesteringar och implementeringar, undvika onödiga och dolda kostnader i samband med godkännande av kunder och användning av utbildningar av ringa värde, som erbjuds av icke gokända utbildningsföretag som inte stöds av Dassault Systèmes.