Varför bli en teknikpartner?

Teknikprogrammet är öppet för företag som vill certifiera sina produkter och visa att de fungerar i samspel med Dassault Systèmes programvaruportfölj.

Ett nära samarbete med Dassault Systèmes certifieringslabb och FoU-team gör det möjligt att kontrollera kompatibilitet och systemprestanda liksom att anpassa utvecklingsplaner efter varandra för framtida utvecklingar.

Visning av användarupplevelser för kunder är en viktig del inom de evenemang som Dassault Systèmes organiserar världen över, liksom på permanenta utställningar på Dassault Systèmes huvudkontor.

Samarbetet inom marknadsföring och affärsutveckling med Dassaumt Systèmes industri- och säljkanaler hjälper partners att bättre nå ut till gemensamma marknader.

Godkända lösningar

 Leverantörer av maskin- och programvaruplattformar kan dra fördel av samarbetet med Dassault Systèmes FoU-team för att integrera, godkänna och certifiera tekniklösningar som förenar deras produkter och Dassault Systèmes erbjudanden. Anpassning av utvecklingsplaner och teknikstrategier är viktiga beståndsdelar i denna process.

Uppvisning av lösningar

Teknikpartners är välkomna att delta i Dassault Systèmes kundevenemang (länk 3DXF-sidan) och utställningar för att visa upp sina komponenter och lösningar. Genom att erbjuda en omfattande användarerfarenhet kan denna uppvisning fungera som ett sätt att få den kunskap som behövs för att driva projekten och få allmänhetens intresse.

Marknadsföringsstöd och affärsutveckling

Certifieringsresultat publiceras för att ge kunderna en bekräftelse på produkternas prestanda. Teknikpartners kan visa upp sitt partnerskap för sina kunder och för marknaden genom att använda partnerskapsmärkning och hänvisa till vår webbplats. Teknikpartners är välkomna att delta i affärsutvecklingsaktiviteter tillsammans med Dassault Systèmes kanalteam för att markera det mervärde det ger för kunderna inom de olika branscherna och tillämpningsområdena.

Förverkliga samarbete inom gemenskapen

Dassault Systèmes har skapat en miljö för samarbete inom det globala nätverket av teknikpartners för att främja samarbetet med kunder, partners och utvecklingsteam och för att möjliggöra utbyte, innovation och delad kunskap. Uppvisning av lösningar och samarbete inom olika affärsmöjligheter mellan partners och Dassault Systèmes kanaler är viktiga fördelar för att stödja gemensam försäljning (www.plmmarketplace.com)