Resurser och tjänster för partners

Det här avsnittet förser programvaru- och teknikpartners hos Dassault Systèmes med exklusiv åtkomst till resurser och tjänster inom ramen för deras partnerskap samt delar information med Dassault Systèmes.

Portalen för DSx.Client

Följande resurser och tjänster tillhandahålls genom Dassault Systèmes DSx.Client Care & Order. Passport-inloggning och -lösenord till DS för partners ger dem åtkomst till DSx.Client. Åtkomst i DSx.Client är användarspecifik beroende på användarens roll.

Licenser

Under Licensnycklar har partners möjlighet att skicka begäran om licenser som ingår i deras avtal och att söka i sin historik för licensbegäran.

Media

I sektionen Nedladdning av nya medier och beställningar kan partners ladda ner eller beställa medier, komma åt servicepaket och ladda ner snabbkorrigeringar för de DS-produkter som ingår i deras avtal. Partners kan visa sin historik för beställda och nedladdade medier i sektionen Söka efter nedladdade och beställda medier.

Supporttjänster

I sektionen Tjänstebegäran kan partners lämna in nya tjänstebegäran för programhjälp (dvs. utvecklarstöd) som kan ingå i deras avtal eller införskaffas separat, söka efter tjänstebegäran samt visa sin post för supporttjänster.

Försäljningsrapport

Under Försäljningsrapport hittar programvarupartners av V5 och V6 nätbaserade royaltyrapporter som ska fyllas i och skickas in till Dassault Systèmes. Partners kan även visa rapporter som har skickats in tidigare.

Ytterligare resurser

DSx.Client förser partners med ytterligare resurser, inklusive Kunskapsbas (webbaserat verktyg för självhjälp) och Kontakta administration (kontakta registrering och ledning).

Utvecklarutbildning

Under Utvecklarutbildning hittar partners kursinformation och onlineregistrering. Partners kan registrera sig för utbildningar som kan tillhandahållas med deras samtycke, registrera ytterligare medarbetare eller registrera sig för kompletterande utbildningar.

Onlinecommunities

På CAA2 ges utvecklare som är communitypartners tillgång till communityns kunskap som är användbar för V5 och V6 CAA samt utveckling av automatiska program. Tillgång ges till berättigade CAA -användare som använder en professionell e-postadress via deras DSX-klientkonto.

Partners kan interagera med Dassault Systèmes medarbetare och dess ekosystem för en koordinerad ”Go-to-Market” inom Alliances Network. Partners drar nytta av tillgången till privilegierad information, möjligheten att införa sina lösningar och att kunna hitta rätt personer att samarbeta med.

Partners kan marknadsföra sina bidrag, produkter och tjänster till kunderoch 3DS -försäljningspartners samt genom direktkanal via den offentliga communityn TALK.

Kontakt

Om du har frågor eller problem gällande Resurser och tjänster för partners kontakta oss. Inkludera företagsnamn och fullständiga kontaktuppgifter.