Fördelar med att bli ett DS-auktoriserat certifieringscenter

Anpassad certifiering ger dig nya affärsmöjligheter

  • Komplettera läroplanerna och utbildningen genom certifiering
    • Studenter på akademiska institutioner
    • Individer (folkbildning, arbetslösa)
  • Maximera anställbarheten för studenterna och de personer du utbildar
  • Särskilj dig från de andra aktörerna på utbildningsmarknaden
  • Visa upp värdet med dina utbildningsprogram
Vill du bli ett certifieringscenter?

Skicka e-post till certification(at)3ds.com med en motivering och dina kontaktuppgifter

Se listan över aktuella certifieringscenter