Pascal Daloz

vice VD, Varumärke och Affärsutveckling

”Innovation som drivkraft till identitet och tillväxt”

Pascal Daloz drivs av en stark övertygelse att banbrytande teknik och social utveckling hänger nära samman. Med den utgångspunkten har han på ett avgörande sätt bidragit till Dassault Systèmes strategi att gå in i nya sektorer. Det har lett till den unika marknadstäckning företaget har idag. Pascal har en förkärlek för att anamma nya trender och sammanföra unika talanger, och han arbetar teamövergripande och tvärdisciplinärt med företagets utveckling. Hans främsta styrkor är gedigen verksamhetskompetens, tekniskt kunnande och ett skarpt sinne för förvärvsstrategi. Han arbetar också för att säkerställa att Dassault Systèmes samtliga 12 varumärken är starka drivkrafter för uppfinningsrikedom, innovation, attraktionskraft och tillväxt.